Bản tin thời sự 19h45', ngày 20/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 20/07/2020 22:02
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/7/2020

 

.
.
.
.