Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 17/07/2020 22:07
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 17/7/2020

.
.
.
.