Bản tin thời sự 19h45', ngày 28/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 28/06/2020 20:28
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 28/6/2020

.
.
.
.