Bản tin thời sự 19h45', ngày 14/6/2020

.
Thời sự truyền hình: 14/06/2020 21:08
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 14/6/2020

 

.
.
.
.