Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 30/05/2020 20:48
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/5/2020

 

.
.
.
.