Bản tin thời sự 19h45', ngày 9/1/2020

.
Thời sự truyền hình: 09/01/2020 21:02
.
.

Bản tin thời sự ngày 09/01/2020 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

.
.
.
.