Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/12/2019

.
Thời sự truyền hình: 17/12/2019 21:49
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/12/2019

.
.
.
.