Bản tin thời sự ngày 24/06/2019

.
Thời sự truyền hình: 24/06/2019 20:16
.
.

Bản tin thời sự ngày 24/06/2019 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

.
.
.
.