Thời sự Quảng Ninh ngày 20/04/2019

.
Thời sự truyền hình: 21/04/2019 13:19
.
.

Thời sự ngày 20/04/2019

.
.
.
.