Màu cờ tôi yêu - Dưới cờ Đảng vẻ vang

Thứ Sáu, 11/12/2020, 16:34 [GMT+7]
.
.

Liên khúc "Màu cờ tôi yêu" (nhạc sĩ Phạm Tuyên) và "Dưới cờ Đảng vẻ vang" (nhạc sĩ Lưu Hữu Phước) qua phần thể hiện của hợp ca nam nữ và tốp múa trường Đại học Hạ Long.

.
.
.
.
.
.
.
.