Quảng Ninh: Đẩy lùi nạn tảo hôn

Thứ Năm, 02/07/2020, 14:24 [GMT+7]
.
.

Tình Quảng Ninh những năm gần đây đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các quy định của Nhà nước về tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

.
.
.
.
.
.
.
.