Chỉ số PAPI: Quảng Ninh bứt phá

Thứ Tư, 24/06/2020, 15:43 [GMT+7]
.
.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, đáp ứng cao nhất sự hài lòng của người dân, thời gian qua Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Quyết tâm này đã được các cấp, các đơn vị trong tỉnh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phấn đấu Chỉ số PAPI của tỉnh xếp trong nhóm cao nhất cả nước.

.
.
.
.
.
.
.
.