Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII): Đảng bộ TP Uông Bí triển khai đồng bộ, hiệu quả rõ nét

Với việc triển khai nghiêm túc, TP Uông Bí đã nhanh chóng đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) vào cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.