Đảng bộ phường Hà Lầm (TP Hạ Long): Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Bằng việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ phường Hà Lầm (TP Hạ Long) đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tê - xã hội.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.