Ngành Tuyên giáo Quảng Ninh: Coi trọng giáo dục, phát huy truyền thống, xây dựng đội ngũ

Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Hơn 5 tháng sau đó, ngày 1/8/1930, Ban Tuyên giáo Trung ương được chính thức thành lập để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

.
.
.
.
.
 • Giải pháp kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa lạm quyền Giải pháp kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa lạm quyền
  06:09 | 19/09/2017

  Tỉnh Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh, tiến tới hợp nhất một số các cơ quan đảng với cơ quan chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở các địa phương trong tỉnh.

  .
 • Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII): Đảng bộ phường Mông Dương nêu gương từ cán bộ Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII): Đảng bộ phường Mông Dương nêu gương từ cán bộ
  06:10 | 16/09/2017

  Những năm gần đây, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) đạt nhiều kết quả nổi bật. Đó là do phường đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác.

  .
 • Cần sớm triển khai các giải pháp cấp bách xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Cần sớm triển khai các giải pháp cấp bách xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
  06:11 | 15/09/2017

  Những năm gần đây, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Quảng Ninh tăng dần về số lượng, từng bước được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng theo vị trí, chức vụ, chức danh đảm nhiệm.

  .
 • Ba Chẽ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị Ba Chẽ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị
  06:07 | 13/09/2017

  Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, huyện Ba Chẽ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với nhiều giải pháp cụ thể. Đến nay, các mặt công tác của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

  .
 • Nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) Nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)
  10:42 | 08/09/2017

  Triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) huyện Bình Liêu đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

  .
 • Nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu: Khẳng định hướng đi đúng Nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu: Khẳng định hướng đi đúng
  19:28 | 07/09/2017

  Việc nhất thể hóa chức danh trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ đã tạo được sự thống nhất về ý chí, hành động. Khi hai chức danh cho một đồng chí đảm nhận thì việc điều hành, triển khai các nhiệm vụ cũng chủ động hơn, tiết kiệm thời gian, tránh sự chỉ đạo chồng chéo…

  .
 • Huyện Hoành Bồ: Chuyển biến tích cực từ thực hiện chủ đề công tác năm Huyện Hoành Bồ: Chuyển biến tích cực từ thực hiện chủ đề công tác năm
  07:35 | 07/09/2017

  Thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh", cấp ủy, chính quyền huyện Hoành Bồ đã tích cực, chủ động triển khai với nhiều giải pháp.

  .
 • Nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng Nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng
  08:06 | 05/09/2017

  Thực tế cho thấy, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng không chỉ là yêu cầu nội tại của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn là quy chế bắt buộc để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng; khắc phục bệnh độc đoán, chuyên quyền; bảo đảm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

  .
 • Tiên phong xây dựng chính quyền phục vụ doanh nghiệp Tiên phong xây dựng chính quyền phục vụ doanh nghiệp
  11:31 | 04/09/2017

  Đi đầu trong cả nước không dùng tiền ngân sách xây cao tốc, mà xin Chính phủ huy động nguồn vốn BOT; thành lập mô hình trung tâm hành chính công, ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư; xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng điều hành của các sở, ngành, địa phương (DDCI); tích cực triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; ký cam kết với VCCI về hỗ trợ doanh nghiệp...

  .
 • Tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện của CB,CC,VC Tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện của CB,CC,VC
  15:57 | 03/09/2017

  Tiếp tục triển khai và cụ thể Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

  .
 • Tin vào Đảng và lo cùng Đảng Tin vào Đảng và lo cùng Đảng
  13:39 | 31/08/2017

  Những ngày này, các chi bộ cơ sở cuối cùng trong toàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thành đại hội để nhìn nhận, đánh giá toàn diện hoạt động một nhiệm kỳ, bầu nhân sự mới để lãnh đạo chi bộ trong chặng đường mới.

  .
 • Đầm Hà đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Đầm Hà đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
  18:44 | 28/08/2017

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ", Huyện uỷ Đầm Hà đã xây dựng chương trình hành động cụ thể với 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp.

  .
 • Khẳng định hiệu quả giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Khẳng định hiệu quả giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
  07:44 | 26/08/2017

  Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW (ngày 12-12-2013) của Ban Chấp hành Trung ương "Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) trong tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  .
 • Nỗ lực xây dựng hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh Nỗ lực xây dựng hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh
  13:43 | 25/08/2017

  Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức đảng, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo tiêu chí 18 của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) vừa là chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng, vừa là nhân tố quyết định đến cuộc vận động xây dựng NTM. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng NTM, Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo các tiêu chí xây dựng NTM.

  .
 • Đảng bộ TP Uông Bí: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống Đảng bộ TP Uông Bí: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống
  13:42 | 25/08/2017

  Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được Đảng bộ TP Uông Bí xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, thời gian qua, đảng bộ đã đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  .
 • Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng NTM Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng NTM
  06:22 | 25/08/2017

  Những năm gần đây, huyện Tiên Yên đã có những bước đột phá quan trọng trong xây dựng NTM. Thành quả này có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở, các chi bộ thôn, khu đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, tập hợp, huy động sức dân xây dựng NTM.

  .
 • Nâng cao chỉ số PAPI: Người dân phải hài lòng thật sự Nâng cao chỉ số PAPI: Người dân phải hài lòng thật sự
  06:14 | 25/08/2017

  Khi chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 được công bố, Quảng Ninh nhận những tin buồn khi liên tiếp sụt hạng và xếp vào hàng cuối của bảng xếp hạng.

  .
 • Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
  14:47 | 24/08/2017

  Đảng bộ TP Hạ Long hiện có 88 tổ chức cơ sở đảng với tổng số hơn 16.000 đảng viên và gần 17.000 đảng viên sinh hoạt theo quy định 76.

  .
 • TX Quảng Yên: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị số 09 TX Quảng Yên: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị số 09
  11:19 | 24/08/2017

  Thời gian qua, TX Quảng Yên đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

  .
 • Xây dựng chính quyền phục vụ Xây dựng chính quyền phục vụ
  09:55 | 23/08/2017

  Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tập trung nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hoá ứng xử của đội ngũ CB,CC,VC tại công sở và nơi công cộng...

  .
 • TP Hạ Long bồi dưỡng kỹ năng công tác cho bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu phố TP Hạ Long bồi dưỡng kỹ năng công tác cho bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu phố
  11:10 | 21/08/2017

  Ngày 21-8, TP Hạ Long đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư kiêm khu trưởng trên địa bàn.

  .
 • Đánh giá cán bộ, khâu tiền đề quan trọng
  10:22 | 18/08/2017

  Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 90-QĐ/TW, quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Quy định số 89-QĐ/TW, quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt công tác cán bộ, khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác này, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

  .
 • Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng
  05:06 | 18/08/2017

  Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

  .
 • Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
  06:07 | 17/08/2017

  Trên đường cùng chúng tôi xuống thôn Lâm Thành, xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên), đồng chí Trần Văn Hoạch, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hải Lạng, cho biết: Thôn Lâm Thành được xã lựa chọn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.

  .
 • Hạ Long tạo bứt phá trên nhiều lĩnh vực Hạ Long tạo bứt phá trên nhiều lĩnh vực
  09:24 | 16/08/2017

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, TP Hạ Long đã xây dựng chủ đề công tác năm là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục chỉnh trang đô thị và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện".

  .
 • Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng
  08:40 | 16/08/2017

  Nhiệm kỳ 2012-2017, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã tích cực thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân; tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

  .
 • Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý
  12:18 | 15/08/2017

  Căn cứ Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 14/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

  .
 • Đoàn ĐBQH tỉnh: Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri Đoàn ĐBQH tỉnh: Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri
  06:28 | 14/08/2017

  Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT). Qua đó đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của ĐBQH với cử tri; đồng thời cũng thể hiện quyền, trách nhiệm của cử tri đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.

  .
 • Đảng bộ huyện Tiên Yên: Đẩy mạnh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Đảng bộ huyện Tiên Yên: Đẩy mạnh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
  14:45 | 12/08/2017

  Để đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" nhanh chóng đi vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Tiên Yên đã và đang triển khai chương trình hành động bằng nhiều việc làm thiết thực.

  .
 • Mở rộng dân chủ trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ Mở rộng dân chủ trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ
  07:48 | 12/08/2017

  Nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được đề cao trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đúng cán bộ.

  .
 • Huyện ủy Ba Chẽ: Đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Huyện ủy Ba Chẽ: Đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
  13:09 | 11/08/2017

  Đảng bộ huyện Ba Chẽ hiện có 1.824 đảng viên sinh hoạt tại 29 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 138 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được huyện đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

  .
 • Đảng bộ TP Uông Bí: Tạo động lực đổi mới từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) Đảng bộ TP Uông Bí: Tạo động lực đổi mới từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)
  07:37 | 10/08/2017

  Sau khi triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Đảng bộ TP Uông Bí đã và đang triển khai chương trình hành động bằng những việc làm thiết thực.

  .
 • Góp sức xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh Góp sức xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
  09:33 | 09/08/2017

  Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước".

  .
 • Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở Cô Tô Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở Cô Tô
  06:20 | 09/08/2017

  Những năm gần đây, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của địa phương, Cô Tô đã vươn lên phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

  .
 • TP Cẩm Phả: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo TP Cẩm Phả: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo
  15:38 | 08/08/2017

  Trong những năm qua, công tác tuyên giáo luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trên địa bàn TP Cẩm Phả quan tâm triển khai, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Qua đó, đóng góp tích cực vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn thành phố.

  .
 • Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP Móng Cái: Tiên phong cách làm mới Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP Móng Cái: Tiên phong cách làm mới
  06:29 | 07/08/2017

  Sau 2 năm thành lập, hoạt động của Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH (gọi tắt là Cơ quan Khối) TP Móng Cái đã có nhiều chuyển biến tích cực, mỗi nhiệm vụ công tác được triển khai với quy mô rộng hơn, hiệu quả rõ nét. Đặc biệt, việc ký kết chương trình phối hợp với UBND thành phố theo "cơ chế đặt hàng" đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường vai trò liên minh chính trị của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, qua đó thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  .
 • Kỳ vọng vào quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng Kỳ vọng vào quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng
  21:49 | 05/08/2017

  Những ngày qua, chúng ta đón nhận nhiều tin vui về kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Từ kết quả ấy nhân lên như luồng gió mới tiếp thêm sức mạnh cho cả xã hội cùng với Đảng ta vượt qua khó khăn tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

  .
 • Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên
  14:45 | 05/08/2017

  Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) chỉ rõ vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thấm nhuần ý nghĩa đó, thời gian qua các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo, nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

  .
 • Kỳ Thượng, bước chuyển rõ rệt Kỳ Thượng, bước chuyển rõ rệt
  07:14 | 10/06/2011
  Trong trí tưởng tượng của tôi, Kỳ Thượng (Hoành Bồ) hẳn là “sơn cùng, cốc thẳm”, đường vào sẽ trèo đèo, lội suối... Thế nhưng khi được “mục sở thị” tôi đã không khỏi ngỡ ngàng. Kỳ Thượng khác xa những gì tôi tưởng...
  .
.
.
.
.