Ba Chẽ: Hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ huyện Ba Chẽ hiện có 27 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc với 1.985 đảng viên. Đảng bộ luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Qua đó, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.