Đảng bộ TP Uông Bí: Nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, các cấp uỷ của Uông Bí đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt, đó là công tác xây dựng Đảng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.