Đánh giá cán bộ, khâu tiền đề quan trọng

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 90-QĐ/TW, quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Quy định số 89-QĐ/TW, quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt công tác cán bộ, khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác này, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

.
.
.
.
.
 • Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng
  05:06 | 18/08/2017

  Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

  .
 • Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
  06:07 | 17/08/2017

  Trên đường cùng chúng tôi xuống thôn Lâm Thành, xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên), đồng chí Trần Văn Hoạch, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hải Lạng, cho biết: Thôn Lâm Thành được xã lựa chọn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.

  .
 • Hạ Long tạo bứt phá trên nhiều lĩnh vực Hạ Long tạo bứt phá trên nhiều lĩnh vực
  09:24 | 16/08/2017

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, TP Hạ Long đã xây dựng chủ đề công tác năm là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục chỉnh trang đô thị và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện".

  .
 • Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng
  08:40 | 16/08/2017

  Nhiệm kỳ 2012-2017, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã tích cực thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân; tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

  .
 • Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý
  12:18 | 15/08/2017

  Căn cứ Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 14/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

  .
 • Đoàn ĐBQH tỉnh: Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri Đoàn ĐBQH tỉnh: Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri
  06:28 | 14/08/2017

  Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT). Qua đó đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của ĐBQH với cử tri; đồng thời cũng thể hiện quyền, trách nhiệm của cử tri đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.

  .
 • Đảng bộ huyện Tiên Yên: Đẩy mạnh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Đảng bộ huyện Tiên Yên: Đẩy mạnh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
  14:45 | 12/08/2017

  Để đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" nhanh chóng đi vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Tiên Yên đã và đang triển khai chương trình hành động bằng nhiều việc làm thiết thực.

  .
 • Mở rộng dân chủ trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ Mở rộng dân chủ trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ
  07:48 | 12/08/2017

  Nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được đề cao trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đúng cán bộ.

  .
 • Huyện ủy Ba Chẽ: Đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Huyện ủy Ba Chẽ: Đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
  13:09 | 11/08/2017

  Đảng bộ huyện Ba Chẽ hiện có 1.824 đảng viên sinh hoạt tại 29 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 138 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được huyện đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

  .
 • Đảng bộ TP Uông Bí: Tạo động lực đổi mới từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) Đảng bộ TP Uông Bí: Tạo động lực đổi mới từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)
  07:37 | 10/08/2017

  Sau khi triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Đảng bộ TP Uông Bí đã và đang triển khai chương trình hành động bằng những việc làm thiết thực.

  .
 • Góp sức xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh Góp sức xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
  09:33 | 09/08/2017

  Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước".

  .
 • Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở Cô Tô Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở Cô Tô
  06:20 | 09/08/2017

  Những năm gần đây, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của địa phương, Cô Tô đã vươn lên phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

  .
 • TP Cẩm Phả: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo TP Cẩm Phả: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo
  15:38 | 08/08/2017

  Trong những năm qua, công tác tuyên giáo luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trên địa bàn TP Cẩm Phả quan tâm triển khai, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Qua đó, đóng góp tích cực vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn thành phố.

  .
 • Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP Móng Cái: Tiên phong cách làm mới Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP Móng Cái: Tiên phong cách làm mới
  06:29 | 07/08/2017

  Sau 2 năm thành lập, hoạt động của Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH (gọi tắt là Cơ quan Khối) TP Móng Cái đã có nhiều chuyển biến tích cực, mỗi nhiệm vụ công tác được triển khai với quy mô rộng hơn, hiệu quả rõ nét. Đặc biệt, việc ký kết chương trình phối hợp với UBND thành phố theo "cơ chế đặt hàng" đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường vai trò liên minh chính trị của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, qua đó thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  .
 • Kỳ vọng vào quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng Kỳ vọng vào quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng
  21:49 | 05/08/2017

  Những ngày qua, chúng ta đón nhận nhiều tin vui về kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Từ kết quả ấy nhân lên như luồng gió mới tiếp thêm sức mạnh cho cả xã hội cùng với Đảng ta vượt qua khó khăn tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

  .
 • Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên
  14:45 | 05/08/2017

  Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) chỉ rõ vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thấm nhuần ý nghĩa đó, thời gian qua các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo, nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

  .
 • Công khai, minh bạch, trách nhiệm trong tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo Công khai, minh bạch, trách nhiệm trong tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo
  14:17 | 04/08/2017

  Sáng 4/8, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) trên địa bàn tỉnh.

  .
 • TX Quảng Yên: Cán bộ, đảng viên chú trọng khắc phục hạn chế TX Quảng Yên: Cán bộ, đảng viên chú trọng khắc phục hạn chế
  11:13 | 02/08/2017

  Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), Ban Chấp hành Đảng bộ TX Quảng Yên đã ban hành Chương trình hành động "Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"".

  .
 • Ghi nhận ở Tân Dân Ghi nhận ở Tân Dân
  15:02 | 01/08/2017

  Thực hiện Chỉ thị số 12, Tân Dân được đánh giá là xã có cách làm hay, sáng tạo, đột phá của huyện Hoành Bồ nói riêng, tỉnh nói chung.

  .
 • Tiên Yên phát huy công tác tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị Tiên Yên phát huy công tác tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
  09:25 | 01/08/2017

  Công tác tư tưởng có vị trí quan trọng hàng đầu, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng ta. Nhận thức được ý nghĩa đó, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tiên Yên đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền; cụ thể hoá nhiệm vụ tuyên giáo thành các mục tiêu cụ thể, thu hút nhiều nguồn lực để thực hiện tốt công tác được giao. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

  .
 • Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở
  07:34 | 01/08/2017

  Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 28-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020", huyện Hoành Bồ đã tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo đúng chủ trương nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu.

  .
 • Quyết tâm tham mưu thực hiện tốt công tác tư tưởng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng Quyết tâm tham mưu thực hiện tốt công tác tư tưởng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng
  07:34 | 01/08/2017

  Quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), nhận thức sâu sắc về những yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong những năm qua, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tham mưu, giúp cấp uỷ chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, tư tưởng, công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng.

  .
 • Cô Tô: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên Chi bộ cơ sở Cô Tô: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên Chi bộ cơ sở
  16:13 | 31/07/2017

  Ngày 31/7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cô Tô tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở năm 2017. Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

  .
 • "Giám sát chặt chẽ và kiến nghị kiên quyết thu hồi các dự án đã giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật"
  07:42 | 31/07/2017

  Việc rà soát, thu hồi các dự án đã giao đất, cho thuê đất triển khai chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân trong tỉnh. Bởi việc còn tồn tại nhiều dự án "treo" không chỉ gây lãng phí nhiều "khu đất vàng", mà còn tác động tiêu cực đến đời sống của nhiều hộ dân nằm trong quy hoạch dự án. Phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Vũ Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về vấn đề này.

  .
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XII Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XII
  16:56 | 29/07/2017

  Ngày 29/7, tại TP Hạ Long, Đảng bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

  .
 • TX Quảng Yên: Bám sát tình hình thực tiễn, bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết 06-NQ/TU TX Quảng Yên: Bám sát tình hình thực tiễn, bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết 06-NQ/TU
  14:12 | 29/07/2017

  Năm 2017 là thời điểm TX Quảng Yên tập trung thực hiện các mục tiêu, lộ trình xây dựng thị xã trở thành đô thị loại 3 và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngay từ đầu năm, cấp uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3-12-2016 của Tỉnh uỷ, trong đó bám sát tình hình thực tiễn, chủ động triển khai 18 giải pháp thành những nhiệm vụ cụ thể của địa phương.

  .
 • Đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
  13:44 | 29/07/2017

  Với sự vào cuộc quyết liệt, cách làm cụ thể, đổi mới, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh trong những tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực.

  .
 • Nêu cao trách nhiệm góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nêu cao trách nhiệm góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
  13:33 | 28/07/2017

  Ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị khoá XI đã ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW về việc "Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Quyết định số 218 của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

  .
 • TP Uông Bí: Tập trung cho chủ đề công tác năm 2017 TP Uông Bí: Tập trung cho chủ đề công tác năm 2017
  13:28 | 27/07/2017

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, TP Uông Bí đã chọn chủ đề công tác năm là: "Tập trung cao độ cho giải phóng mặt bằng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh" gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử "Tự hào là công dân TP Uông Bí" để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

  .
 • Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền với nhân dân Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền với nhân dân
  20:01 | 26/07/2017

  Năm 2017, một trong những nhiệm vụ trọng tâm về chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) được tỉnh xác định là tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

  .
 • Chú trọng bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã Chú trọng bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã
  07:20 | 25/07/2017

  Thời gian qua, tỉnh có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CB,CC) cấp xã, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng và luân chuyển CB,CC. Qua đó, đã phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

  .
 • Thực hiện công tác xây dựng Đảng: Đồng bộ các giải pháp Thực hiện công tác xây dựng Đảng: Đồng bộ các giải pháp
  15:14 | 24/07/2017

  Thời gian qua, TP Hạ Long đẩy mạnh triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao vai trò, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

  .
 • Chú trọng phát triển đảng ở khu dân cư Chú trọng phát triển đảng ở khu dân cư
  10:43 | 24/07/2017

  Những năm qua, Đảng bộ TP Hạ Long đã nỗ lực trong công tác phát triển đảng, triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, trong đó chú trọng bồi dưỡng phát triển đảng viên mới từ các khu dân cư.

  .
 • Nâng cao hiệu quả công tác dân vận Nâng cao hiệu quả công tác dân vận
  07:56 | 24/07/2017

  Để thực hiện thành công nhiệm vụ công tác năm 2017, TP Hạ Long xác định phải có sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

  .
 • Tăng cường công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng Tăng cường công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng
  06:13 | 24/07/2017

  Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều dự án trọng điểm, diện tích thu hồi đất lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều tổ chức, cá nhân. Nhằm huy động sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã triển khai xây dựng Đề án "Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh"; ngày 15-11-2016, Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 403-QĐ/TU phê duyệt Đề án.

  .
 • Sơ kết Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2017 Sơ kết Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2017
  13:57 | 21/07/2017

  Ngày 21/7, tại TP Hạ Long, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

  .
 • Tiên Yên: Chính quyền tạo mọi điều kiện để Tiên Yên: Chính quyền tạo mọi điều kiện để "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra"
  07:16 | 21/07/2017

  Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Tiên Yên đã tổ chức thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Từ đó, quyền làm chủ của người dân tiếp tục được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền được củng cố và tăng cường, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện các mục tiêu chung của huyện.

  .
 • Quan điểm của Đảng về đổi mới cơ cấu kinh tế
  07:25 | 20/07/2017

  Đại hội VI đã khẳng định cần phải đổi mới tư duy lý luận, trước hết là tư duy kinh tế; hai là, đổi mới cơ cấu kinh tế; ba là, đổi mới cơ chế quản lý; bốn là, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở nhận thức rõ hơn về thời kỳ quá độ, đặc điểm, hoàn cảnh đất nước; năm là, đổi mới quan hệ đối ngoại.

  .
 • Kỳ Thượng, bước chuyển rõ rệt Kỳ Thượng, bước chuyển rõ rệt
  07:14 | 10/06/2011
  Trong trí tưởng tượng của tôi, Kỳ Thượng (Hoành Bồ) hẳn là “sơn cùng, cốc thẳm”, đường vào sẽ trèo đèo, lội suối... Thế nhưng khi được “mục sở thị” tôi đã không khỏi ngỡ ngàng. Kỳ Thượng khác xa những gì tôi tưởng...
  .
.
.
.
.