Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được TP Cẩm Phả đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.