Công an tỉnh phát động thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Thứ Năm, 12/01/2017, 14:22 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/1, tại TP Hạ Long, Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Cuộc vận động trên do Bộ Công an phát động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân có bản lĩnh, chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. 

Theo đó, sẽ có 4 đơn vị thực hiện điểm là, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh,  Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Công an TP Cẩm Phả.

Nguyễn Khánh (Truyền hình An ninh)

.
.
.
.
.
.
.
.