Quốc phòng toàn dân: Xây dựng, phát triển lực lượng dự bị động viên

TX Quảng Yên: Điểm sáng trong thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên

Thứ Ba, 18/10/2016, 15:15 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, các cấp uỷ Đảng, chính quyền TX Quảng Yên luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng DBĐV. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Thượng tá Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Quảng Yên cho biết: TX Quảng Yên là một trong những địa phương giàu truyền thống đấu tranh cách mạng nên việc huy động lực lượng tham gia thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương cũng như tham gia lực lượng DBĐV rất thuận lợi. Cùng với đó, nguồn nhập ngũ hàng năm của thị xã lớn, năm nào cũng cao nhất, nhì toàn tỉnh nên hàng năm lực lượng bộ đội xuất ngũ trở về địa phương nhiều. Đây chính là nguồn lực rất hùng hậu để thị xã huy động bổ sung vào lực lượng DBĐV của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thị xã cũng gặp không ít khó khăn. Nổi bật, do đối tượng tham gia lực lượng DBĐV cơ bản đang trong độ tuổi lao động và là những lao động chính trong gia đình. Hơn thế, do đặc thù địa phương người dân phần lớn sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản, đặc biệt có những người tham gia những tổ, đội tàu đánh bắt xa bờ, nơi lao động, cư trú thường xuyên thay đổi nên gây nhiều khó khăn cho việc quản lý quân số, cũng như huy động lực lượng DBĐV khi có lệnh của trên.

Nhận thức rõ những khó khăn, thuận lợi, những năm qua, TX Quảng Yên đã luôn quan tâm triển khai các giải pháp nhằm làm tốt công tác xây dựng lực lượng DBĐV. Trong đó, thị xã đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Pháp lệnh DBĐV cũng như vị trí, vai trò của lực lượng DBĐV. Nhờ đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và cán bộ, nhân dân đối với việc xây dựng và thực hiện Pháp lệnh đã ngày càng đi vào nề nếp. Đồng thời, để thực hiện tốt các quy định về đăng ký, quản lý quân nhân DBĐV, hàng năm căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, UBND thị xã đã giao cho Ban CHQS thị xã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các địa phương, đơn vị lập danh sách tổ chức rà soát, kiện toàn biên chế nguồn DBĐV vào tháng 4 hàng năm để làm cơ sở cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Địa phương cũng thường xuyên kết hợp với các đơn vị quân đội có quân nhân nhập ngũ hàng năm để nắm tình hình, kết quả học tập, công tác, rèn luyện của quân nhân tại đơn vị. Sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được cấp uỷ, chính quyền đón tiếp, tặng quà, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và đăng ký vào ngạch DBĐV theo đúng thủ tục. Đồng thời, giao Ban CHQS từ thị xã đến cơ sở hướng dẫn đăng ký và quản lý, theo dõi chặt chẽ khi có biến động do đi làm ăn xa hay đi học.

Ngoài ra, thị xã thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình các quân nhân DBĐV có hoàn cảnh khó khăn, vận động gia đình các quân nhân DBĐV đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương. Qua đó, đã kịp thời động viên các quân nhân DBĐV, nhất là những quân nhân dự bị làm nghề đánh bắt thuỷ hải sản xa bờ yên tâm công tác và sẵn sàng trở về địa phương nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu...

Cùng với đó, hàng năm, việc sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị DBĐV cũng luôn được TX Quảng Yên thực hiện đảm bảo theo phương châm “Lấy đúng chuyên nghiệp quân sự là chính, kết hợp với gần, gọn địa bàn, quân đâu, cán đó”. Công tác xét duyệt nhân sự, sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thăng phong quân hàm quân nhân dự bị cũng được thực hiện đúng quy trình, quy định. Trong quá trình huấn luyện lực lượng DBĐV, Ban CHQS thị xã thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức, tích cực gắn việc rèn ý thức, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy với việc hưởng ứng các phong trào thi đua của đơn vị LLVT. Kết quả huấn luyện từ năm 1996 đến nay, qua kiểm tra hàng năm, Quảng Yên luôn bảo đảm 100% quân số, 100% đạt yêu cầu. Trong đó có hơn 75% đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Khúc Thành Dư cho biết thêm: Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng DBĐV, Ban CHQS thị xã sẽ tiếp tục phát huy những thuận lợi của địa phương, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ đổi mới phương thức tuyển chọn, tạo nguồn, đăng ký, quản lý, huấn luyện... nhằm xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.