Quốc phòng toàn dân: Xây dựng, phát triển lực lượng dự bị động viên

Nâng cao khả năng chiến đấu, sẵn sàng động viên

Thứ Ba, 18/10/2016, 15:16 [GMT+7]
.
.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, thời gian qua, Quảng Ninh luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng, phát triển lực lượng DBĐV. Qua đó, góp phần sẵn sàng động viên, tăng cường sức mạnh cho lực lượng thường trực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Lực lượng dự bị động viên của Sở Y tế trong cuộc diễn tập quốc phòng - an ninh năm 2016.
Lực lượng dự bị động viên của Sở Y tế trong cuộc diễn tập quốc phòng - an ninh năm 2016.

Xây dựng lực lượng vững chắc

Lực lượng DBĐV bao gồm quân nhân dự bị (QNDB) và phương tiện kỹ thuật (PTKT) của nền kinh tế quốc dân, được lựa chọn và sắp xếp trong kế hoạch sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Chính vì vậy, công tác xây dựng lực lượng DBĐV giữ vị trí rất quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đánh giá về chất lượng lực lượng DBĐV của tỉnh Quảng Ninh, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) nhận định: Đến nay, Quảng Ninh đã sắp xếp đủ các đầu mối tổ chức đơn vị DBĐV, quân số đạt 99,2%; PTKT đạt 100% so với chỉ tiêu được Chính phủ giao. Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp rà soát, đăng ký, quản lý nguồn DBĐV chặt chẽ, thống nhất, bám sát nguyên tắc “gần, gọn địa bàn, quân đâu, cán đó” và bố trí mỗi thôn, khu xếp từ 1 tiểu đội đến 1 trung đội, mỗi xã xếp gọn 1 đại đội; từ 2 đến 3 xã xếp gọn 1 tiểu đoàn. Thời gian qua, lực lượng DBĐV đã hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, đảm bảo nguồn nhân lực, phương tiện bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội khi chuyển đất nước sang trạng thái chiến tranh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá của Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh thể hiện rất rõ trong các cuộc diễn tập quốc phòng - an ninh năm 2016 của một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh như Sở Y tế, Sở Thông tin - Truyền thông... Tham dự các cuộc diễn tập, chúng tôi nhận thấy lực lượng DBĐV của các đơn vị đều đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Công tác chuyển giao lực lượng DBĐV cho các đơn vị quân đội khi có tình huống chiến tranh xảy ra được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Trong quá trình thực binh của cuộc diễn tập, đội ngũ cán bộ DBĐV của các sở, ngành đã thể hiện được khả năng ứng chiến nhanh nhẹn, linh hoạt, đạt hiệu quả cao. Điển hình như: Lực lượng DBĐV của ngành Y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu chữa, chuyển tuyến thương bệnh binh, người bị thương sau các đợt tấn công hoả lực đường không của địch, còn lực lượng DBĐV của Sở Thông tin - Truyền thông cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin và truyền thông cho tác chiến phòng thủ.

Tìm hiểu được biết, đến nay, tổng số QNDB đăng ký được hàng năm bằng 8,7% so với dân số toàn tỉnh, đủ điều kiện động viên là 94%. Chất lượng đơn vị DBĐV ngày càng được nâng cao. Trong đó, số QNDB được sắp xếp đúng chuyên nghiệp quân sự cũng tăng cao qua từng năm. Hiện nay, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 70,1%, tỷ lệ đảng viên đạt 10,5%. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị DBĐV đạt 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết thúc huấn luyện đều được kiểm tra đánh giá kết quả, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 75% trở lên. Từ năm 1996 đến nay, tỉnh đã tổ chức 35 cuộc diễn tập có gắn với huy động lực lượng DBĐV đạt kết quả tốt.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên, những năm qua Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 2317/CT/UB ngày 15-7-1997 về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quán triệt, thực hiện đầy đủ các nội dung của Pháp lệnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác đăng ký, quản lý QNDB và PTKT chặt chẽ từ cấp xã, phường, thị trấn. Theo đó, mỗi địa phương, đơn vị đều xây dựng kế hoạch phát triển lực lượng DBĐV phù hợp với từng khu vực.

Thượng tá Nguyễn Đức Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hải Hà, cho biết: Để xây dựng được lực lượng DBĐV, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã triển khai tổ chức thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV một cách toàn diện. Hàng năm, Ban CHQS huyện đều xây dựng kế hoạch rà soát nắm nguồn QNDB và PTKT theo đúng quy định. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn rà soát, sắp xếp, biên chế các đơn vị DBĐV theo phương châm “gần, gọn địa bàn, quân đâu, cán đó” bảo đảm cho công tác quản lý và huy động lực lượng DBĐV khi có tình huống xảy ra được nhanh, đúng chỉ tiêu.

Còn đối với TP Hạ Long, địa phương đặc biệt chú trọng tới công tác quản lý hệ thống sổ sách đăng ký, quản lý QNDB và PTKT, thường xuyên đối chiếu danh sách QNDB từ thành phố đến cơ sở, giữa đơn vị nhận nguồn với địa phương. Hàng quý, Ban CHQS thành phố triển khai cho QNDB giữ chức vụ chỉ huy đơn vị DBĐV tiến hành thâm nhập đến từng chiến sĩ của đơn vị mình, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, sức khoẻ, chuyên nghiệp quân sự và khả năng sẵn sàng động viên. Từ đó, phản ánh kịp thời với cơ quan quân sự các cấp để thay thế, bổ sung. Do quản lý chặt chẽ QNDB, qua các đợt kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện DBĐV quân số huy động đạt tỷ lệ cao, bảo đảm thời gian.

Song song với công tác quản lý QNDB, để nâng cao chất lượng huấn luyện, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương liên hệ với các đơn vị bộ đội chủ lực đóng quân trên địa bàn tổ chức huấn luyện. Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị binh chủng, đơn vị chuyên môn dự bị tổ chức huấn luyện tập trung tại Tr­ường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 244. Trong quá trình tổ chức huấn luyện thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”. Từ năm 1996 đến nay, tỉnh đã tổ chức 10 lớp đào tạo sĩ quan dự bị với tổng số 600 đồng chí, 11 lớp huấn luyện chuyển hạng từ QNDB hạng 2 lên dự bị hạng 1 với trên 1.120 đồng chí. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị DBĐV được chú trọng; việc giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, phẩm chất đạo đức cách mạng cho QNDB luôn được quan tâm chăm lo, bồi dưỡng. Tỉnh còn quan tâm đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng doanh trại, nhà kho, thao trường bãi tập, quân trang, quân nhu cũng như thực hiện chi trả đầy đủ mọi chế độ, tiêu chuẩn cho QNDB và chủ PTKT trong thời gian huy động thực hiện nhiệm vụ...

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.