Quốc phòng toàn dân: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Điểm sáng Trung đoàn 244

Thứ Sáu, 23/09/2016, 09:07 [GMT+7]
.
.

Là đơn vị có nhiệm vụ chính là xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ CHQS tỉnh giao, thời gian qua, Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn 244 đã có nhiều giải pháp tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Đặc biệt, đơn vị đã đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cách làm thiết thực, từ đó không ngừng khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu và có sức lan toả trong toàn đơn vị, Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn 244 đã phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì. Căn cứ vào các tiêu chí về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chỉ huy đã tăng cường công tác đảng, công tác chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Để phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở đơn vị trong học tập và làm theo Bác, Đảng uỷ, lãnh đạo Trung đoàn đã xây dựng quy chế, quán triệt cho chỉ huy các cấp nắm vững nguyên tắc, quy chế, quy định của cấp trên, từ đó tạo sự thống nhất, đoàn kết phát huy sức mạnh của tập thể và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong quá trình công tác. Đặc biệt, cán bộ, chỉ huy các cấp đã đề ra nội dung, giải pháp cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong các kỳ sinh hoạt, cán bộ, đảng viên đều kiểm điểm việc thực hiện nội dung đã đăng ký thực hiện và các đảng viên khác trong đơn vị tham gia góp ý kiến. Qua thời gian thực hiện nội dung này, mọi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan đã thể hiện tốt ý thức trách nhiệm, gương mẫu trước quần chúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Cán bộ, đảng viên trong đơn vị cũng nắm vững nội dung chuyên đề, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý nghĩa, sự cần thiết nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai, Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn 244 đã quan tâm xây dựng các tiêu chí, nội dung cụ thể học và làm theo Bác trong từng giai đoạn, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức quần chúng. Mặt khác, Đảng uỷ, Chỉ huy đơn vị cũng thực hiện tốt việc đưa tiêu chí thực hiện việc “Học và làm theo Bác” vào đánh giá tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên hàng năm và gắn với phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, từ đó tạo thành động lực thúc đẩy phong trào hành động cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng thi đua phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Cùng với đó, Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn đã thành lập nhiều tổ công tác để kiểm tra việc thực hiện các nội dung đăng ký học và làm theo Bác của các đơn vị và cá nhân trên cương vị công tác, trong đó, tập trung chủ yếu vào đội ngũ cán bộ, chỉ huy. Qua đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trực thuộc trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sự chuyển biến tốt; mọi tập thể, cá nhân đã chủ động vận dụng linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao...

Thượng tá Nguyễn Quảng Thanh, Chính uỷ Trung đoàn 244, cho biết: “Với các giải pháp cụ thể, đến nay, việc  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị đã thực sự đi vào chiều sâu. Mọi cán bộ, chiến sĩ đều chủ động vượt qua khó khăn, thử thách; tư tưởng, đạo đức, chính trị vững vàng, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua đột kích. Quá trình thực hiện đã xuất hiệu nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến được cấp trên khen thưởng...”.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.