Huyện Bình Liêu: Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Thứ Sáu, 16/09/2016, 11:33 [GMT+7]
.
.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng lực lượng vũ trang. Do đó, những năm qua, huyện Bình Liêu đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện từng bước được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên đợt đầu năm 2016.
Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên đợt đầu năm 2016.

Một trong những giải pháp được huyện Bình Liêu tập trung thực hiện nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý lực lượng dự bị động viên chính là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tới cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và về việc giao chỉ tiêu kế hoạch, quy mô, loại hình tổ chức, số lượng đơn vị dự bị động viên. Đồng thời, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác động viên cho cán bộ khung của Tiểu đoàn Dự bị động viên và cán bộ chủ trì ở các ngành, của địa phương... Bên cạnh đó, địa phương cũng đã đưa nội dung Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên vào chương trình học tập cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng chí Tăng Văn Tĩnh, Chính trị viên phó, Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Bình Liêu, cho biết: Thực tế, trong quá trình triển khai xây dựng lực lượng dự bị động viên, Bình Liêu đã gặp một số khó khăn như: Nguồn quân nhân dự bị hạng 1 hàng năm giảm từ 3 đến 5% do hết tuổi phải giải ngạch; sĩ quan dự bị và chuyên môn kỹ thuật còn thiếu so với nhu cầu biên chế. Để khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, Bình Liêu đã chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức đăng ký vào ngạnh dự bị toàn bộ số quân nhân xuất ngũ. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chắc nguồn, chất lượng quân nhân dự bị ở địa phương, làm cơ sở để biên chế, sắp xếp vào các đầu mối đơn vị theo yêu cầu. Hàng năm, trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huyện cũng chủ động giao chỉ tiêu tuyển quân gắn với tạo nguồn lực lượng dự bị động viên ở từng địa bàn cơ sở. Thông qua công tác rà soát thường xuyên và định kỳ, Ban CHQS huyện đã nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên có chất lượng.

Song song đó, Ban CHQS huyện đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên địa phương; thường xuyên đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tích cực phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên khi có yêu cầu. Từ năm 1996 đến năm 2015, qua các đợt huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên của huyện, 100% đều đạt yêu cầu; trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 75% trở lên.

Anh Chìu Mằn Lềnh, Đại đội 1, Tiểu đoàn Dự bị động viên 10151, chia sẻ: Hàng năm, lực lượng dự bị động viên chúng tôi luôn được tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện nâng cao năng lực trình độ chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tôi ý thức được vai trò, trách nhiệm của lực lượng dự bị động viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Bởi vậy, khi được động viên, bản thân luôn nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, sẵn sàng lên đường thực hiện mọi nhiệm vụ được giao...

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, nên hoạt động của lực lượng này trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực. Các đơn vị dự bị động viên được xây dựng đạt 100% quân số theo biên chế, trong đó hạ sĩ quan binh sĩ dự bị đạt 100%, sĩ quan dự bị đạt 100%. Lực lượng dự bị động viên luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hăng hái tham gia lao động sản xuất; phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ, thực sự là lực lượng nòng cốt của chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.