Học và làm theo Bác ở Lữ đoàn Hải quân 147

Thứ Sáu, 09/09/2016, 04:03 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Lữ đoàn 147 Hải quân đã khẩn trương cụ thể hoá các nội dung Chỉ thị gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua của đơn vị. Qua đó, đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ cơ giới 474 (Lữ đoàn Hải quân 147) quán triệt Chỉ thị 05-CT/TƯ cho các cán bộ, chiến sĩ trong ngày chính trị văn hóa tinh thần cuối tháng 8-2016.
Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ cơ giới 474 (Lữ đoàn Hải quân 147) quán triệt Chỉ thị 05-CT/TƯ cho các cán bộ, chiến sĩ trong ngày chính trị văn hóa tinh thần cuối tháng 8-2016.

Trung tá Vũ Tiến Dũng, Chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn Hải quân 147, cho biết: Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội nhân dân đang đứng trước cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên phải chú trọng và toàn diện hơn nữa. Để Chỉ thị nhanh chóng có sức lan toả mạnh mẽ, Lữ đoàn Hải quân 147 đã tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị thông qua các buổi họp giao ban, sinh hoạt chính trị, đặc biệt là việc tổ chức ngày chính trị văn hoá tinh thần. Từ đó, góp phần giáo dục, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng quân đội vững mạnh mọi mặt, nâng cao sức chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới...

Được tham dự một ngày chính trị văn hóa tinh thần tại Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ cơ giới 474 (Lữ đoàn Hải quân 147) vào cuối tháng 8 vừa qua, chúng tôi cũng như hơn 100 cán bộ, chiến sĩ trẻ của Tiểu đoàn đã được nghe đồng chí chính trị viên đơn vị phổ biến về Chỉ thị 05-CT/TƯ.

Chia sẻ với chúng tôi, binh nhất Nguyễn Bá Đức, Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ cơ giới 474, cho biết: Qua bài giảng của cấp trên tôi cũng như nhiều chiến sĩ trẻ đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của Chỉ thị 05-CT/TƯ. Bản thân tôi nhận thấy cần phải học tập tư tưởng, đạo đức của Bác ngay từ những việc làm nhỏ nhất, trước tiên phải thực hiện tốt 11 chế độ trong ngày của bộ đội, duy trì tốt việc trực sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, tôi cùng các đồng đội sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp xây dựng chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” do Trung ương Đoàn Thanh niên phát động để giúp đỡ các đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị, Lữ đoàn Hải quân 147 đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ, Chỉ huy Lữ đoàn đã và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí phấn đấu cho từng đối tượng. Đồng thời, động viên, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. Để hoàn thành được việc đã đăng ký học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo tuần và theo từng tháng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cũng xây dựng kế hoạch cá nhân, thực hiện tốt việc nêu gương, tự giác học trước, làm trước, nói ít làm nhiều, mang lại hiệu quả thiết thực.

“Làm hết việc chứ không hết giờ, hành động gương mẫu của người chỉ huy như mệnh lệnh không lời” là phương châm đang được Lữ đoàn triển khai thực hiện. Đơn vị còn triển khai gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại đơn vị, như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, làm chủ, quyết thắng”, cùng nhiều đợt thi đua cao điểm, đột kích... Đặc biệt, đơn vị cũng đã và đang duy trì thực hiện hiệu quả “2 chất lượng, 2 nêu cao” gắn với xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh theo tiêu chí 4 tốt.

“Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khoá XII) trong quân đội không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Trung tá Vũ Tiến Dũng khẳng định.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.