HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tự học, tự rèn ở Trung đoàn 244

Thứ Tư, 31/05/2017, 22:25 [GMT+7]
.
.

Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh) có chức năng là xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và cơ động triển khai các nhiệm vụ khác do cấp trên điều động. Thời gian qua, tình hình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Trung đoàn luôn được ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội không ngừng được cải thiện. Đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, tinh thần, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả đó là do Đảng uỷ, Chỉ huy đơn vị luôn quan tâm triển khai có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua đột kích của Quân đội.

CBCS Trung đoàn 244 chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện.
CBCS Trung đoàn 244 chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện.

Cùng với quán triệt đầy đủ các nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn 244 yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ xây dựng kế hoạch phấn đấu, học tập và rèn luyện sát với chức trách, nhiệm vụ của mình. Đảng uỷ Trung đoàn đã triển khai kế hoạch thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm của cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chủ trì các cấp. Đặc biệt, Đảng uỷ đã chỉ đạo các tổ chức quần chúng xây dựng phương án, kế hoạch để phát động và thực hiện các phong trào như: “Sĩ quan trẻ - Nêu gương, tình thương, trách nhiệm”, “Thanh niên Quân đội vươn tới đỉnh cao”... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, tình yêu thương của cán bộ đối với chiến sĩ, tạo động lực để toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhằm củng cố trận địa chính trị, tư tưởng trong đơn vị ngày càng vững chắc, Đảng uỷ đã đổi mới phương pháp truyền đạt, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng hướng mọi người thực hiện các hành động làm theo, lấy tư tưởng của Bác để tự răn, tự rèn mình. Để tạo cho mọi cán bộ, chiến sĩ nâng cao chất lượng tự rèn về chính trị, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, sinh hoạt Đảng, đề cao phê bình và tự phê bình, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, độc đoán, gia trưởng, thiếu tôn trọng cấp dưới, mang nặng bệnh thành tích, phô trương, hình thức trong đơn vị. Đảng uỷ chỉ đạo triệt để công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, học viên; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chủ động xây dựng những chương trình công tác chính trị, tư tưởng cụ thể, sát với từng đối tượng, phân công cho từng đồng chí trong chi uỷ phụ trách. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng trực thuộc đã nắm vững tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, định hướng tư tưởng, kết luận dư luận, vụ việc kịp thời; giải quyết thấu đáo có lý, có tình những khó khăn, vướng mắc về tư tưởng, quan tâm, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của từng cá nhân...  

Thượng tá Nguyễn Quảng Thanh, Chính uỷ Trung đoàn 244, cho biết: Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở đơn vị được thể hiện rõ nét nhất trong quá trình rèn luyện về chính trị và quân sự. Mọi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực vượt khó, say mê học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng hiệp đồng tác chiến, kịp thời bổ sung những kiến thức chuyên ngành. Nhờ vậy, qua các kỳ kiểm tra của cấp trên, từng phân đội trực thuộc đều được đánh giá cao chất lượng về mọi mặt...  

Trong quá trình huấn luyện, Đảng uỷ đã lãnh đạo đội ngũ giáo viên luôn theo sát học viên, uốn nắn kịp thời những thiếu sót, hạn chế, để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Trung đoàn đã lựa chọn, phân công cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tế, tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, chuẩn bị giáo án, bài giảng để không ngừng nâng cao kiến thức toàn diện, trình độ sư phạm và năng lực tổ chức, điều hành trong quá trình huấn luyện theo phương châm lấy người học làm trung tâm, từng bước chuyển quá trình đào tạo thành tự đào tạo. Đội ngũ cán bộ chuyên trách huấn luyện của Trung đoàn đã nghiên cứu, tự biên soạn giáo án, nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho người học. Nhờ đó, học viên được tiếp cận với nhiều kiến thức về tác chiến công nghệ cao, chiến tranh hiện đại, tác chiến trong tình hình địa bàn một phần bị địch chiếm đóng; giúp học viên có thể vận dụng vào thực tế ở cơ sở mình. Trung đoàn cũng thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, chú trọng động tác thực hành, bồi dưỡng phương pháp quản lý và thực hành tác phong chỉ huy cho người học. Việc chuẩn bị thao trường, mô hình, học cụ, vũ khí, thiết bị phục vụ thực hành được Đảng uỷ lãnh đạo chuẩn bị chu đáo ngay từ khi chuẩn bị huấn luyện.

Với việc không ngừng tự học, tự rèn, chất lượng chính trị, quân sự của Trung đoàn 244 không ngừng được nâng lên; đơn vị luôn sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc khi có tình huống.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.