Huyện Tiên Yên: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyển biến mạnh, tác động sâu

Thứ Tư, 12/10/2016, 10:45 [GMT+7]
.
.

Chuyển biến rõ nét nhất trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện Tiên Yên, đó là từng bước nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện huyện Tiên Yên tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Ông Nông Quốc O, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Tiên Yên và ông Phạm Hải Đăng, Bí thư Chi bộ Khu phố Tam Thịnh trao đổi về nội dung sinh hoạt của Chi bộ Khu phố Tam Thịnh.
Ông Nông Quốc O, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Tiên Yên và ông Phạm Hải Đăng, Bí thư Chi bộ Khu phố Tam Thịnh trao đổi về nội dung sinh hoạt của Chi bộ Khu phố Tam Thịnh.

SỨC LAN TỎA SÂU RỘNG

Thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để tạo “mạch chảy” từ huyện về tận cơ sở, Huyện ủy Tiên Yên đã xây dựng quy chế nêu gương, ban hành chỉ thị, hướng dẫn, quy định cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; yêu cầu các cấp ủy Đảng ở xã, thị trấn thực hiện với giải pháp đột phá là xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc từ thực tiễn đặt ra để tập trung giải quyết, phát huy vai trò đi đầu, làm trước của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở các quy chế, việc thực hành nêu gương trở thành quy định bắt buộc đối với cán bộ các cấp. Việc thực hiện chủ trương “trên làm trước” có tác dụng rất lớn góp phần tạo sức mạnh cảm hóa, nêu gương, lôi cuốn toàn cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Sự sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 còn ở việc các cấp ủy cơ sở, mỗi tập thể, cá nhân đều chú ý xây dựng tiêu chí làm theo đúng phương châm: Ngắn gọn, thiết thực - dễ nhớ - dễ thực hiện - dễ kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy Đảng cơ sở đưa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Nhìn lại thời gian qua thấy rõ những nỗ lực đổi mới, sáng tạo và sự năng động của Đảng bộ huyện Tiên Yên đều dựa trên tinh thần thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông Đào Huy Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Yên, cho biết: Sự sáng tạo ấy đã thể hiện ở việc lãnh đạo, chỉ đạo rõ, sát theo phương châm trong Đảng làm trước, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu các lĩnh vực khó để lôi cuốn quần chúng nhân dân cùng chung tay vào cuộc.

VÀ HIỆU QUẢ RÕ NÉT

Nhờ chỉ đạo rõ nét, sáng tạo nên việc học tập gắn với làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Tiên Yên được triển khai thông qua nhiều phong trào, hành động cụ thể, tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã đóng góp tích cực vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, nổi cộm trong thực tiễn ở địa phương.

Khu phố Tam Thịnh (thị trấn Tiên Yên) là một trong những điển hình về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, vận động và vận dụng với phương châm “đảng viên phải là người làm gương đi đầu”, khu phố đã vận động 139 hộ gia đình hiến trên 10.000m2 đất để làm đường và ngõ dân sinh trở thành tấm gương sáng ở huyện Tiên Yên. Ông Phạm Hải Đăng, Bí thư Chi bộ Khu phố Tam Thịnh, cho biết: Tấm gương về tư tưởng, đạo đức, phong cách  của Bác luôn là ánh sáng để định hướng mọi người noi theo. Chúng tôi học theo Bác ở sự đoàn kết, nhất trí và cùng chung tay chia sẻ những khó khăn để xây dựng Tiên Yên ngày càng phát triển. Mỗi đảng viên phải tự mình phấn đấu, lấy tư tưởng, phong cách của Bác để rèn giũa bản thân.

Có thể thấy, việc xây dựng và nhân rộng các điển hình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tiên Yên rất quan tâm. Các tấm gương được lựa chọn biểu dương ở các cấp, nhất là tại hội nghị biểu dương điển hình hằng năm để lại dư âm tốt, điều đó thể hiện sự kỹ càng, thận trọng trong lựa chọn của các cấp uỷ. Rất nhiều tấm gương tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng từ cơ sở đã cho thấy tinh thần học tập theo Bác đã thấm nhuần trong từng đảng viên, chi bộ.

“Từ thực tế thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho thấy, trong thực hiện việc học tập, làm theo Bác cần xác định trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, chung chung; cần coi trọng việc xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc do thực tiễn đặt ra để tập trung giải quyết, làm rõ. Trong quá trình thực hiện, cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nắm chắc và bám sát nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và đặc điểm địa phương, đơn vị. Đặc biệt người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu, tự giác nêu gương trong công tác, sinh hoạt, rèn luyện, để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo” - ông Đào Huy Toàn cho biết thêm.

Từ thực tiễn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tiên Yên đã có những chuyển biến tích cực. Sức lan tỏa của phong trào đã và sẽ tiếp tục được nhân rộng đem đến sự phát triển mới cho Tiên Yên từ việc học tập theo Bác.

Nguyễn Duy

.
.
.
.
.
.
.
.