Huyện Hải Hà: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả"

Thứ Bảy, 11/06/2016, 04:47 [GMT+7]
.
.

5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Hải Hà đã đạt những kết quả tích cực. Phát huy những kết quả đạt được, huyện Hải Hà đang tập trung triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Đồng chí Lưu Văn Thường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hải Hà trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Thưa đồng chí, triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua huyện Hải Hà tập trung vào những nội dung gì?

+ Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị trong huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá. Hằng năm, huyện đều hướng dẫn chuyên đề học tập năm, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, bám sát nhiệm vụ công tác năm của các đơn vị. Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan định kỳ đã lựa chọn nội dung cụ thể, sát thực để triển khai học tập.

Các cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân; đặc biệt về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Việc học và làm theo Bác, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo nội dung đăng ký đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai tốt biện pháp nêu gương, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ hoặc từng cán bộ đảng viên kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế thiếu sót. Nhất là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), các cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém và có những biện pháp, giải pháp sửa chữa, khắc phục; đồng thời xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để tập trung chỉ đạo giải quyết, đem lại kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân…

- Vậy kết quả nổi bật đạt được ra sao, thưa đồng chí?

+ 5 năm qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Hải Hà luôn chung sức, đồng lòng tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi khó khăn, mạnh mẽ vững bước trên con đường CNH, HĐH huyện nhà. Việc học và làm theo Bác Hồ được các cấp, các ngành triển khai kịp thời, sát với nhiệm vụ chính trị địa phương. Đến nay, 100% tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã gắn biển chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học và đăng ký nội dung “làm theo” hàng năm đạt 97,8%. Việc “làm theo” ngày càng rõ hơn. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã lên huyện; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước...

Việc đăng ký, “làm theo” đã trở thành nề nếp và đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ Quân sự huyện, xã Quảng Chính, Chi bộ Hạt kiểm lâm..., sau khi triển khai đăng ký “làm theo” đã thẩm định tổng hợp, công khai nội dung “làm theo” để MTTQ, các đoàn thể và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Nhiều chi, đảng bộ đã sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, gắn việc học và làm theo Bác với việc tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân hiến đất, vật trên đất và ngày công để làm đường, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang nâng cấp đô thị. Một số đoàn thể cơ sở đã phát động phong trào thi đua sản xuất giỏi, thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau thoát nghèo như: Hội Nông dân xã Quảng Thành, Hội Phụ nữ thị trấn Quảng Hà, Đoàn thanh niên xã Quảng Minh...

5 năm qua, các tổ chức cơ sở đảng đã biểu dương, khen thưởng 35 tập thể tiêu biểu và 160 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Bộ Chính trị (khoá XII) vừa ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Hải Hà sẽ triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

+ Chúng tôi xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất phát từ lòng kính yêu, sự biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả cao, huyện cụ thể hoá những điểm mới trong Chỉ thị 05-CT/TW vào nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI). Gắn việc thực hiện chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nội dung làm theo, đặc biệt là vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu để cán bộ, đảng viên, nhân viên và nhân dân noi theo. Coi đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc đăng ký và thực hiện nội dung học tập, làm theo. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phát hiện gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu; tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan toả trên địa bàn. Bổ sung cơ chế để động viên, khuyến khích tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên làm tốt; đồng thời phát hiện, xử lý những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thái Cảnh (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.