Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

"Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân" ở ngành Tư pháp

Thứ Tư, 01/06/2016, 11:27 [GMT+7]
.
.

Cán bộ ngành Tư pháp là những người “cầm cân nảy mực”, đem “cán cân công lý” đến gần hơn với nhân dân, bởi vậy, những năm qua, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn chú trọng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thường xuyên của ngành Tư pháp tỉnh và một trong những giải pháp hiệu quả của Đảng bộ trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng uỷ Sở Tư pháp tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ năm 2015.
Đảng uỷ Sở Tư pháp tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ năm 2015.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, hàng năm Đảng bộ Sở Tư pháp chú trọng triển khai theo từng chủ đề, gắn với nhiệm vụ chuyên môn; phát huy truyền thống của ngành “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, thực hành tư pháp gần dân, giúp dân, học dân, kiên trì đẩy mạnh cải cách tư pháp. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của mỗi cán bộ tư pháp. Điển hình, như Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) tỉnh. Do đặc thù công việc phải thường xuyên tiếp xúc với người dân, nhất là trẻ em, người nghèo, người có công, vì vậy Trung tâm luôn quán triệt cán bộ, đảng viên và đội ngũ trợ giúp viên pháp lý nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tận tụy, có thái độ hoà nhã, lịch sự trong quá trình thực hiện TGPL. Đồng thời linh hoạt, chủ động áp dụng những hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Thông qua các hoạt động này, cán bộ, đảng viên của Trung tâm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa rèn luyện bản thân. Riêng năm 2015, thông qua các hoạt động tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, Trung tâm TGPL tỉnh đã thụ lý 1.060 vụ việc, đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Cùng với Trung tâm TGPL tỉnh, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Tư pháp cũng có những cách làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác. Qua đó, góp phần xây dựng lề lối, tác phong, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị. Nổi bật trong năm 2015, thực hiện chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, cán bộ, đảng viên Sở Tư pháp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm, Sở đã tiến hành thẩm định 52 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Qua thẩm định đã phát hiện, kiến nghị 70 nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật, thiếu hợp lý hoặc không khả thi; cho ý kiến vào 140 dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành và cơ quan trung ương; kiểm tra, rà soát 86.237 văn bản tại 4 địa phương và 2 sở, ngành, trong đó phát hiện 265 văn bản chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Sở còn tiến hành thẩm định hồ sơ của 10 sở, ngành để các sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 17 quyết định công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2015 và tổ chức kiểm tra nghiêm túc, bài bản...

Đồng chí Dương Thái Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên Sở Tư pháp. Nhờ học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống được nâng lên. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Sở tiếp tục triển khai việc học và làm theo Bác bằng những việc cụ thể, để xứng đáng với sự tin yêu mà Bác dành cho cán bộ, đảng viên ngành Tư pháp; xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu cho tỉnh thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.