Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 - Tạo xung lực phát triển bền vững

Thứ Bảy, 10/12/2016, 04:43 [GMT+7]
.
.

Năm 2017, tỉnh Quảng Ninh xác định chủ đề công tác là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác của những năm trước. Như nhấn mạnh trong phát biểu tại các hội nghị của tỉnh thời gian gần đây, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc khẳng định: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh chính là cốt lõi để tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững.

Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để đón chuyến bay đầu tiên vào năm 2017.
Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để đón chuyến bay đầu tiên vào năm 2017.

Phát huy thành tựu đạt được của những năm trước, bước vào nhiệm kỳ 2016-2020, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ, năm 2016, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới, sáng tạo trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”, đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Cụ thể, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành dịch vụ, điều hành thu - chi ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, giải quyết các khó khăn, bức xúc của người dân... Vì vậy, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, ngành dịch vụ tiếp tục có những khởi sắc với xu thế phát triển mạnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 dự báo có nhiều tín hiệu tích cực, phấn đấu đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu. Với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10,1% cao hơn mặt bằng chung của cả nước, thu ngân sách phần thu nội địa tiếp tục vượt dự toán hàng nghìn tỷ đồng, đời sống nhân dân ngày càng được chăm lo cải thiện tốt hơn, năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng cao đã tạo ra không khí mới, động lực mới, niềm tin mới và kỳ vọng mới vào công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh.

Trên đà thắng lợi của năm 2016, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước, năm 2017, tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu phát triển là giữ vững ổn định kinh tế, tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp... tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ... phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%. Trong đó chủ đề công tác trọng tâm làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trên là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh.

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc đã nhấn mạnh, tình hình chung trong nước, quan điểm chỉ đạo của Trung ương cho thấy đang có nhiều chiều hướng thuận lợi cho Quảng Ninh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 như Đề án Khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn đã được trình lên Bộ Chính trị, đề án Casino đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ, giá than bắt đầu tăng, những việc tỉnh chủ động thực hiện trong thời gian qua đã được Chính phủ, Trung ương ghi nhận và sẽ có đánh giá tổng kết cụ thể. Năm 2017, tỉnh chọn chủ đề trọng tâm là kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh không chỉ là bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chỉ đạo của Trung ương, mà chính là để xây dựng chính quyền phục vụ, tỉnh văn minh, hiện đại, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hoá ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh không chỉ trong công việc, ứng xử cuộc sống, lấy đó là cốt lõi để lan toả, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân để xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trong xã hội, làm nền tảng xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, phát triển bền vững. Việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ, chống lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng cơ chế, chính sách và trong hành động.

Theo chỉ đạo của tỉnh, để thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2017, đối với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị phải tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIII, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp theo hướng thiết thực, cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thông qua vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế và công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, các cán bộ, công chức, viên chức, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn ở các cơ quan nhà nước, đơn vị kinh tế và các lĩnh vực nhạy cảm. Đối với phát triển kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược gắn với huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có các công trình hiện đại, tương xứng với vị thế của tỉnh như hoàn thành các tuyến đường cao tốc, sân bay, các khu vui chơi, giải trí tầm cỡ quốc tế tại các trung tâm du lịch Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái...

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.