Những "cây đại thụ" nơi vùng cao, biên giới

Thứ Bảy, 03/09/2016, 09:58 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã trở thành cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Bên cạnh đó, họ còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động, góp phần giảm nghèo tại địa phương...

Năm nay tuy đã gần 80 tuổi, nhưng ông Nguyễn Văn Lực (thôn 2, xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ) vẫn tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia công tác xã hội.
Năm nay tuy đã gần 80 tuổi, nhưng ông Nguyễn Văn Lực (thôn 2, xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ) vẫn tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia công tác xã hội.

Điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi của tỉnh từng bước ổn định và phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Có được kết quả này là nhờ tỉnh đã triển khai đúng đắn đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, nên đã động viên, khích lệ đội ngũ người có uy tín đi đầu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó quyết tâm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Để phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ người có uy tín, hàng năm tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn các địa phương, cơ sở tiến hành bình chọn người có uy tín; mỗi năm cấp huyện tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín 1 lần, cấp tỉnh 2 năm tổ chức 1 lần. Thông qua quá trình vận động, xây dựng, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội; tham gia giữ vững chủ quyền an ninh trật tự ở vùng dân tộc, biên giới, hải đảo; xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; thực hiện tốt phong trào đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân với dân, xây dựng chính quyền vững mạnh... Nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã áp dụng thành công các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, không những làm giàu cho gia đình mình mà còn giúp đỡ nhiều hộ nghèo về giống, vốn, kỹ thuật, giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Điển hình là các ông Chíu Sáng Qua (thôn An Sơn, xã Quảng An, huyện Đầm Hà); Phùn Chí Thành, Trần Văn Sinh (thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, TP Móng Cái)...

Trưởng bản Phai Lầu (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) Chìu Văn Phúc cùng với cán bộ Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô kiểm tra tình hình ANTT trên địa bàn.
Trưởng bản Phai Lầu (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) Chìu Văn Phúc cùng với cán bộ Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô kiểm tra tình hình ANTT trên địa bàn.

Đến thăm ông Nguyễn Văn Lực, dân tộc Tày, ở thôn 2 (xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ), chúng tôi được biết: Dù năm nay đã gần 80 tuổi nhưng ông là người tiên phong thí điểm các mô hình làm ăn mới trên địa bàn từ trồng sen, trồng vải, trồng nấm lim, nuôi cá... Hiện ông Lực đã có trang trại gần 1ha trồng ổi kết hợp chăn nuôi lợn, gà; hơn 10ha trồng cây lấy gỗ; thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Ông Lực còn tích cực tham gia công tác xã hội, như phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm các công trình dân sinh trên địa bàn. Đến nay, ông đã vận động được hàng chục hộ dân hiến trên 1.000m2 đất phục vụ giải phóng mặt bằng làm con đường dân sinh của thôn dài 1.200m. Ông còn vận động bà con ủng hộ gần 100 triệu đồng và gần 1.000 ngày công tham gia xây dựng các công trình dân sinh...

Nòng cốt trong đảm bảo an ninh, trật tự

Già làng Tằng Phúc Xìn, bản Mốc 13 (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) trao đổi tình hình ANTT trên địa bàn với cán bộ Đồn BP Quảng Đức.
Già làng Tằng Phúc Xìn, bản Mốc 13 (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) trao đổi tình hình ANTT trên địa bàn với cán bộ Đồn BP Quảng Đức.

Cùng với phát triển kinh tế, đội ngũ người có uy tín đã chủ động tổ chức, vận động đồng bào tham gia phong trào toàn dân tham gia giữ vững chủ quyền, ANTT ở vùng dân tộc, biên giới, hải đảo. Đến nay, người có uy tín luôn là nòng cốt duy trì hàng chục mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hàng trăm tổ tự quản với trên 1.000 thành viên. Thông qua hoạt động của mình, lực lượng này đã cung cấp cho các cơ quan chức năng hàng trăm thông tin có giá trị để xử lý dứt điểm nhiều vụ việc liên quan đến buôn bán người, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, vi phạm chủ quyền an ninh biên giới... Đội ngũ người có uy tín đã góp phần ngăn chặn nhiều vụ hoạt động tôn giáo trái pháp luật, các tệ nạn xã hội, khuyên can thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ đồng bào. Nghe theo người có uy tín, nhân dân các dân tộc ở các xã, phường biên giới, biển đảo đã cùng với bộ đội biên phòng làm tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, ngư trường bến bãi, giữ gìn ANTT xóm, bản khu vực biên giới, biển đảo, góp phần tích cực xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh... Điển hình trong thực hiện các phong trào này là các ông: Vi Phát Thành, Chìu Văn Phúc (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu); Trưởng Dùng Sàu, Trưởng Dùng Phí, Tằng Phúc Xìn (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà); Nịnh Văn Chau (xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ)... Những đóng góp trên của người có uy tín đã góp phần phòng ngừa, giữ vững bình yên thôn bản, đảm bảo ANTT vùng dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đồng chí Lý Văn Thành, Phó Ban Dân tộc tỉnh khẳng định: Thông qua các hoạt động của mình, đội ngũ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số của tỉnh đã thực sự trở thành “thủ lĩnh” dẫn dắt đồng bào vươn lên phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước đẩy lùi các tập tục sinh hoạt lạc hậu ra khỏi cộng đồng dân cư. Đội ngũ này đã và đang thực sự là chỗ dựa vững chắc của chính quyền cơ sở trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.