Hiệu quả từ quy chế phối hợp

Chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia

Thứ Hai, 03/04/2017, 05:50 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Đảng uỷ BĐBP tỉnh và các huyện uỷ, thành uỷ ở khu vực biên giới đã triển khai có hiệu quả các nội dung của quy chế phối hợp. Qua đó, đã góp phần quan trọng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, tạo môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ

Thời gian qua, BĐBP tỉnh và các địa phương biên giới trên địa bàn đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CBCS và nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân. Đặc biệt, những chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới luôn được Đảng uỷ BĐBP tỉnh và các địa phương chú trọng triển khai gắn với củng cố quốc phòng an ninh... Ngoài ra, hai bên cũng làm tốt công tác thông tin, trao đổi tình hình, trên cơ sở đó cùng bàn chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, phát triển; kịp thời giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ BĐBP tỉnh với các địa phương biên giới năm 2017.
Hội nghị triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ BĐBP tỉnh với các địa phương biên giới năm 2017.

Riêng Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, với vai trò, chức năng của mình đã có các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các đơn vị biên phòng tăng cường phối hợp với các lực lượng, địa phương biên giới đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình nội bộ, ngoại biên và vùng biển, nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ. Trên cơ sở đó, BĐBP tỉnh trao đổi, thống nhất với các địa phương để tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân ở các khu vực này ngày càng tham gia tích cực, hiệu quả trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, nhân dân sinh sống trên các tuyến biên giới đã cung cấp cho các cơ quan chức năng hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, hoạt động của các loại tội phạm, giúp BĐBP và các lực lượng chuyên trách tổ chức đấu tranh có hiệu quả.

Củng cố vững chắc thế trận lòng dân

Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ BĐBP tỉnh với các địa phương biên giới đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Thông qua nhiều nguồn lực, các địa phương biên giới đã chủ động đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hỗ trợ, tạo điều kiện để nhân dân sinh sống ở khu vực biên phòng phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Đồng thời các địa phương cũng hỗ trợ hàng tỷ đồng mỗi năm cho BĐBP để đầu tư thiết bị, phương tiện phục vụ tuần tra, kiểm soát.

Các đồn biên phòng còn gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới, chủ động phối hợp xây dựng các mô hình kinh tế điểm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong CBCS đối với công tác giúp dân phát triển kinh tế - xã hội. Đối với quá trình xây dựng các mô hình kinh tế điểm nhằm giúp cho đồng bào thoát nghèo, các cán bộ tăng cường đã thực sự sâu sát ở cơ sở để vận động, tuyên truyền, nắm bắt khả năng lao động sản xuất của bà con, nhất là kỹ thuật và vốn sản xuất để có sự đầu tư thích hợp. Lực lượng quân y cũng chủ động bám bản, bám dân, kịp thời khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, đối tượng chính sách; đồng thời phổ biến các kỹ năng phòng trừ dịch bệnh cho bà con các bản giáp biên, ven biển. Cùng với đó, bình quân mỗi năm, BĐBP tỉnh đã tổ chức hàng trăm buổi hành quân dã ngoại giúp nhân dân địa phương thu hoạch mùa màng, nạo vét kênh mương thuỷ lợi và hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, miền núi; tham gia nhiều chương trình ý nghĩa như: “Nâng bước em tới trường”, “Hãy làm sạch biển”... Nhờ đó, mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa BĐBP với nhân dân ngày càng bền chặt.

Ngoài các nhiệm vụ trên, việc tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn biên phòng thời gian qua cũng được Đảng uỷ, Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện tốt. Đảng uỷ đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương biên giới trong việc quản lý, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ được điều động tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp và giữ cương vị Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn. Theo đó, lực lượng này được các địa phương tạo điều kiện tham gia các khoá tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đảng, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin. Nhờ vậy, đến nay, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ biên phòng tăng cường ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa bàn.

Đại tá Trần Văn Bừng, Chính uỷ BĐBP tỉnh, khẳng định: Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ BĐBP tỉnh và các địa phương biên giới đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua các nội dung phối hợp, BĐBP tỉnh và các địa phương đã kịp thời tham mưu cho Trung ương, tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp để hoàn thành thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.