Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 2/2021

Thứ Tư, 24/02/2021, 13:54 [GMT+7]
.
.

Sáng 24/2, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2/2021 của Thường trực HĐND tỉnh để đánh giá kết quả công tác tháng 2/2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Trong tháng 2/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chức năng, thẩm quyền và phân công của Ban Chỉ đạo, Ban Bầu cử tỉnh.

Trước diễn biến nhanh phức tạp của đại dịch Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII, ban hành 4 Nghị quyết có hiệu ứng tích cực thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy. Trong đó, phải kể đến việc ban hành Nghị quyết số 326/2021/NQ-HĐND về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 được cử tri, nhân dân đồng tình, đánh giá cao, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban HĐND tỉnh khảo sát thường xuyên, nắm tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 và an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện Chương trình công tác và chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh chủ động nắm bắt thường xuyên tình hình và dư luận đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết Kỳ họp thứ 21 và Kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tập trung nghiên cứu, tham mưu các nội dung phục vụ Thường trực HĐND tỉnh dự các cuộc làm việc chung của tỉnh và chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, biểu dương, ghi nhận nỗ lực của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, công tác. Đồng chí nhấn mạnh: Trong tháng 2/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều hoạt động rất thiết thực, có hiệu ứng tích cực, góp phần ngăn dịch, dập dịch, khóa dịch, thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy. Qua đây, góp phần thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm với nhân dân; tạo cơ chế, nguồn lực để công tác chống dịch hiệu lực, hiệu quả hơn.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, đang tác động đến các mặt đời sống, kinh tế-xã hội, do đó phải nhanh chóng xác lập trạng thái bình thường mới của người Quảng Ninh trong mọi lĩnh vực. Để đảm bảo các chỉ tiêu, mục tiêu tăng trưởng, tăng thu năm 2021, thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2021, trong giai đoạn hiện nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phải chú ý bám sát tình hình ở các địa bàn, các lĩnh vực, các đối tượng đến tận người dân, cử tri. Đồng thời, tiếp tục tăng cường giám sát, khảo sát, nắm bắt tình hình tham mưu kịp thời cho Thường trực HĐND, Đảng Đoàn HĐND tỉnh để tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

Về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí đề nghị, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh chủ động triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền và phân công của Ủy ban bầu cử tỉnh. Trong đó, phải xây dựng nhiều tình huống nảy sinh trong bầu cử và có phương án xử lý kịp thời. Đặc biệt là xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống nảy sinh trên địa bàn do dịch bệnh gây ra trong điều kiện có dịch. Đề nghị xây dựng kế hoạch tổng thể, Ủy ban bầu cử tỉnh phân công tùy vào từng giai đoạn để tổ chức kiểm tra, giám sát cho phù hợp, tránh chồng chéo, phiền hà cơ sở.

Về tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo đảm bảo đúng quy trình, lấy ý kiến rộng rãi. Các cơ quan phải đánh giá rõ những đổi mới, đột phá trong công tác tổ chức, hoạt động thực thi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; gắn với quá trình đổi mới sáng tạo đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực mà tỉnh Quảng Ninh đã tạo nên, trở thành cực tăng trưởng kinh tế toàn diện phía Bắc. Trong đó, phải đi sâu phân tích việc thực hiện 3 đột phá chiến lược; những kết quả nổi bật, toàn diện trong mọi lĩnh vực. Trước hết, trong lĩnh vực kinh tế - xã hội - văn hóa - con người; phải làm rõ phương thức huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho phát triển, nhất là phương thức hợp tác công tư, tái cơ cấu đầu tư công; tăng cường hiệu lực hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất đai, khoáng sản; chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh...; phát triển kinh tế gắn với chăm lo, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, công bằng, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, rút ngắn chênh lệch vùng miền. Cùng với đó, làm rõ kết quả xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả với tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín; phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo QP-AN, xây dựng xã hội trật tự, kỉ cương, an ninh, an toàn, văn minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phải làm rõ vai trò HĐND tỉnh trong việc ban hành những quyết sách mạnh mẽ, kịp thời, sáng tạo, nhạy cảm với tình hình, đáp ứng yêu cầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đảm bảo công bằng tiến bộ xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đổi mới trong giám sát, khảo sát có trọng tâm trọng điểm; đổi mới công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri; đổi mới công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ hợp; cơ chế điều hòa phân công, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị...

Đồng chí yêu cầu phải đúc rút được những bài học kinh nghiệm xác thực, có tầm chiến lược, tổng kết lý luận. Trong đó, tập trung vai trò của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; bài học nâng cao trách nhiệm của đại biểu dân cử; bài học về xây dựng chính quyền địa phương thực sự liêm chính phục vụ của dân, do dân và vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

Về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIII), đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.