Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Thứ Bảy, 20/02/2021, 09:24 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ tỉnh hiện có 20 đảng bộ cấp huyện và tương đương, 727 tổ chức cơ sở đảng, 5.045 chi bộ trực thuộc, với trên 103.800 đảng viên. Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. 

a
Lãnh đạo xã Bình Khê (TX Đông Triều) dự sinh hoạt Chi bộ thôn Trại Dọc.

Là một trong những xã thuần nông của TX Đông Triều, Bình Khê hiện được biết đến là địa phương năng động trong phát triển kinh tế, đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ chủ trương xây dựng NTM, nhiều công trình trên địa bàn xã được xây dựng, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã hình thành; các tuyến đường làng, ngõ xóm được mở rộng, khang trang, sạch đẹp. Tháng 9/2020, Bình Khê được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; cuối năm 2020, tuyến đường nối từ tỉnh lộ 186 đi qua 3 thôn Trại Dọc, Quảng Mản, Ninh Bình của xã đoạt giải đặc biệt Cuộc thi tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Thành quả này có được là từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi ủy, sự tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Khê, cho biết: Với quan điểm tư duy mới, cách làm mới và tầm nhìn mới, Đảng bộ xã xác định luôn gắn vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi ủy, vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ công tác nắm bắt tình hình địa bàn, tham mưu, ban hành các chủ trương đến việc bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Hằng tháng, Đảng ủy yêu cầu tất cả đảng ủy viên dự sinh hoạt tại 14 chi bộ thôn trực thuộc; riêng người đứng đầu phải dự luân phiên tại các chi bộ để nắm tình hình và thông tin tình hình địa phương tới đảng viên, chi bộ, để từ đó có chỉ đạo cụ thể, sát thực tiễn.

a
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trại Dọc tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn hiến đất làm đường giao thông.

Nhờ sâu sát cơ sở, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, công tác điều hành của chính quyền xã có nhiều đổi mới, đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu yếu, việc khó trong từng giai đoạn để tập trung thực hiện, như: Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là tập trung xây dựng NTM. Với những thành tích đạt được, năm 2020 Đảng bộ xã Bình Khê được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở của tỉnh đã thực hiện tốt việc củng cố, năng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; siết chặt khâu đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo thực chất hơn; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đồng bộ với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Năm 2020, Đảng bộ tỉnh đã thành lập Chi bộ cơ sở Ban Quản lý KKT Vân Đồn trực thuộc Huyện ủy Vân Đồn; chuyển giao một số tổ chức cơ sở đảng về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng bộ TP Hạ Long sắp xếp các tổ chức đảng trong đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có từ 50 đảng viên trở xuống để chuyển giao về Đảng bộ Khối doanh nghiệp, Đảng bộ Khối chính quyền thành phố và đảng bộ các xã, phường trên địa bàn.

Cấp ủy các cấp cũng chỉ đạo xây dựng, củng cố các tổ chức đảng gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều cấp ủy chỉ đạo đổi mới quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ thiết thực hơn; sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào bàn, giải quyết những vấn đề đang được nhân dân quan tâm, giải quyết khó khăn của địa phương, cơ quan, đơn vị... Nhiều cấp ủy phân công các đồng chí cấp ủy, cùng với dự sinh hoạt chi bộ ở địa bàn được phân công phụ trách, còn tham gia dự sinh hoạt chi bộ ở địa bàn khác để nắm bắt tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chung.

a
Tuyến đường kiểu mẫu của xã Bình Khê (TX Đông Triều).

Những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng trở nên vững mạnh. Trong năm 2020, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 18,8%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 74,7%, hoàn thành nhiệm vụ chiếm 6,4%; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 16,58%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 74,43%, hoàn thành nhiệm vụ là 8,3%.

Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đồng chí Hoàng Bá Hướng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Trước mắt, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở nhằm nâng cao năng lực đáp ứng trình độ trong tình hình mới; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng kết nạp đảng viên ở khu vực doanh nghiệp, khu dân cư; tăng cường kiểm tra giám sát, gắn với kỷ luật nghiêm minh, nghiêm túc.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.