Tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2020

Thứ Hai, 28/12/2020, 18:07 [GMT+7]
.
.

Ngày 28/12, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, mặc dù khối lượng công việc rất lớn nhưng với tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các địa phương, đơn vị trực thuộc đã luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nổi bật là tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ, Ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện bám sát, vận dụng sáng tạo chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 308 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đảm bảo tiến độ, chất lượng với nhiều điểm mới; tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm, lịch công tác hàng tháng, hàng tuần của cấp ủy; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy theo hướng rõ đơn vị, cơ quan chịu trách nhiệm, rõ người, rõ việc, gắn với điều kiện thực tiễn của từng địa phương đơn vị.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Một số văn phòng cấp ủy địa phương, đơn vị trực tiếp tham gia xây dựng và phối hợp với các cơ quan xây dựng, thẩm định các quy hoạch, đề án, dự án lớn, quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, nhiều văn phòng đã số hóa văn bản và thực hiện quy trình xử lý công văn trên mạng đạt trên 70%. Ngoài ra, công tác quản trị, cơ yếu, công nghệ thông tin, tài chính kế toán đều được thực hiện chặt chẽ, an toàn, theo đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các địa phương, đơn vị trực thuộc đã hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra, góp phần vào những kết quả toàn diện của tỉnh trong năm 2020.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao Cờ thi đua và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao Cờ thi đua và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, văn phòng cấp ủy các cấp cần tiếp tục tham mưu, giúp việc cho cấp ủy chuẩn bị tốt các nội dung liên quan tới triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp, chất lượng thẩm định các nội dung trình tại các hội nghị của cấp ủy; tập trung tham mưu theo dõi sát sao, kịp thời, đề xuất bổ sung các nội dung, công việc cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác; thúc đẩy toàn diện việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng hướng tới các cơ quan không giấy tờ.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể.
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ văn phòng, đáp ứng công việc ngày càng cao; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác văn phòng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua cho Văn phòng Thị ủy Đông Triều và Bằng khen cho 7 tập thể; Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.