Hội thảo khoa học công bố giải pháp xây dựng bộ quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở

Thứ Hai, 28/12/2020, 11:39 [GMT+7]
.
.

Sáng 28/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học công bố các kết quả nghiên cứu Đề tài “Giải pháp xây dựng bộ quy chế làm việc mẫu cho Đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Hoàng Bá Hướng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo.

Đồng chí Hoàng Bá Hướng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài, chủ trì Hội thảo.
Đồng chí Hoàng Bá Hướng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài, chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố kết quả nghiên cứu chính của Đề tài “Giải pháp xây dựng bộ quy chế làm việc mẫu cho Đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh”; công bố Website chính thức về 2 bộ quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ, thôn, bản khu phố.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội thảo.
Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Từ kết quả nghiên cứu Đề tài, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi ý kiến về thực trạng công tác xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh từ sau Đại hội đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội chi bộ thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên về việc xây dựng, ban hành, vận hành, thực hiện quy chế làm việc; những ưu điểm, khác biệt của việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cấp xã, chi bộ thôn, bản, khu phố trong thời gian qua.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Hoàng Bá Hướng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu, qua đó sẽ bổ sung, hoàn thiện 2 mẫu quy chế này, sớm triển khai thực hiện tại cơ sở.

Mạnh Trường - Mạnh Linh

.
.
.
.
.
.
.
.