Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sức lan tỏa ở Uông Bí

Thứ Bảy, 19/12/2020, 16:25 [GMT+7]
.
.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở TP Uông Bí ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo động lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương...

Hội LHPN phường Thanh Sơn trao hỗ trợ gà giống cho các hộ nghèo trên địa bàn phường. Ảnh: Vân Anh
Hội LHPN phường Thanh Sơn trao hỗ trợ gà giống cho các hộ nghèo trên địa bàn phường. Ảnh: Vân Anh

Để đạt hiệu quả, có sự thống nhất chung trong toàn thành phố, Thành ủy Uông Bí đã đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng đã đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, đưa nội dung chuyên đề năm về học và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, sinh hoạt cơ quan, MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Các cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ chủ chốt tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, giải quyết kịp thời bức xúc của người dân.

Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy đảng cơ sở đều xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm, nhất là 3 đột phá chiến lược và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị số 05, thành phố gắn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trở thành nét đẹp, việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác của các cơ quan, đơn vị. Năm 2020, thành phố có 115 tập thể, 126 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến; trong đó 55 tập thể, 24 cá nhân được các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể thành phố đăng ký xây dựng gương điển hình cấp thành phố. Qua thẩm định, thành phố đã công nhận 19 mô hình, khen thưởng 12 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu.

Công an TP Uông Bí trực tiếp đến nhà người dân để trả kết quả giải quyết TTHC.
Công an TP Uông Bí trực tiếp đến nhà người dân để trả kết quả giải quyết TTHC.

Thành phố ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tập thể điển hình, cá nhân gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; ngày càng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Tiêu biểu như ngành GD&ĐT với mô hình “Phát huy dân chủ gắn với các phong trào thi đua trong trường học”. Ngành Y tế chú trọng nâng cao y đức, xây dựng người cán bộ y tế chuẩn mực theo lời Bác “Lương y như từ mẫu”; thực hiện tốt quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp đối với người bệnh; cải tiến quy trình khám, chữa bệnh. Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các khu dân cư của thành phố có các mô hình: “Ống tiền tiết kiệm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”, “Vận động hội viên thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo”...

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2020, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển và giữ vững đà tăng trưởng; tổng thu ngân sách nhà nước tăng 8% so với năm 2019; an sinh xã hội được đảm bảo (giảm109 hộ nghèo, đạt 300% kế hoạch). Thành phố tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Công tác sắp xếp, tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp. Công tác GPMB các dự án trọng điểm được chỉ đạo triển khai quyết liệt, với 11/16 dự án đã hoàn thành. Qua khảo sát, niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền được củng cố và nâng cao.

Thu Chung

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.