UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11/2020

Thứ Tư, 18/11/2020, 19:14 [GMT+7]
.
.

Ngày 18/11, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2020 để đánh giá kết quả thực hiện các mặt nhiệm vụ công tác năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Song cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành; sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, đến nay, Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện ”mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm các mục tiêu duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo số liệu thống kê cho thấy các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 có sự chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 10%, là một trong số ít các địa phương có mức tăng trưởng cao trong cả nước. Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, với tốc độ tăng trưởng ước đạt 10,4%. Khu vực nông - lâm - thủy sản duy trì ổn định; khu vực dịch vụ đang từng bước phục hồi và có đóng góp vào tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 49.300 tỷ đồng, bằng 103% dự toán, tăng 7% cùng kỳ.

Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 85.300 tỷ đồng, tăng 11,3% cùng kỳ; cấp mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 52 dự án có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài với tổng mức đăng ký đạt trên 22.300 tỷ đồng, tăng 44% CK. Tỉnh cũng tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dự kiến năm 2020 có 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 22.300 tỷ đồng; 600 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 3% cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020 là 19.600 doanh nghiệp.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Năm 2020, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh. Đã khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ đầu tư 9 dự án, công trình động lực, với tổng vốn đầu tư 32.338 tỷ đồng; hoàn thành 10 dự án, công trình, với tổng mức đầu tư trên 5.649 tỷ đồng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương phải kịp thời tham mưu cho tỉnh trong việc xây dựng một bức tranh tổng thể phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được của năm 2020, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là các tiềm năng vẫn còn nhiều dư địa. Trong đó lưu ý về những giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững; quan tâm công tác quy hoạch phát triển giáo dục; công tác giải phóng mặt bằng, nguồn đất đá phục vụ san lấp mặt bằng các dự án; nhận diện những thách thức của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại phiên họp.
Lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, mặc dù trong năm 2020, dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, song phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, với quan điểm khó khăn gấp đôi – cố gắng gấp 3, Tỉnh Quảng Ninh chủ động, sáng tạo, nỗ lực tìm giải pháp, hướng đi mới ngay trong những khó khăn thách thức. Qua đó giúp thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Đề cập nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2020 đạt 2 con số. Trong đó, tiếp tục tổ chức các sự kiện kết nối tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công thương, hải quan, biên phòng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa. Cùng với đó, tạo điều kiện tốt nhất cho dự án trong các KCN, KKT thúc đẩy phát triển sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kịch bản cụ thể cho tăng trưởng kinh tế năm 2021 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, làm cơ sở để tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm tới.

Về các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19; song song với đó tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững;  tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào các KCN. Cùng với đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, kết hợp đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách kịp thời, có giải pháp mạnh tăng cường chống thất thu ngân sách; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.