TP Móng Cái: Đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Bảy, 24/10/2020, 08:07 [GMT+7]
.
.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, TP Móng Cái đã tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm, chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện công tác này. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo TP Móng Cái tham gia đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tháng 7/2020. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.
Lãnh đạo TP Móng Cái tham gia đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tháng 7/2020. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái

Để hạn chế thấp nhất phát sinh tiêu cực, dẫn đến tham nhũng, thành phố đã quan tâm thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, thành phố đã tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, xây dựng, quy hoạch, GPMB...

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Thời gian qua, Móng Cái tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó triển khai thực hiện hiệu quả 2 quy hoạch chiến lược KKT cửa khẩu Móng Cái; lập trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; thực hiện cấp đổi giấy CNQSDĐ cho nhân dân theo bản đồ địa chính; tập trung nhân lực, vật lực và thời gian đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường quản lý và điều hành ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên, dành 50% nguồn tăng thu để tăng lương.

TP Móng Cái cũng là địa phương chú trọng việc công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công và các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đến nay, hoạt động của dịch vụ công trực tuyến 3 và 4 trên địa bàn thành phố đạt 88%; các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện luôn được giữ vững trong nhóm dẫn đầu của tỉnh; là địa phương đầu tiên của tỉnh và thứ 2 trong toàn quốc hoàn thành dự án và khu Trung tâm điều hành thành phố thông minh trên địa bàn thành phố.

Hội nghị Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2020
TP Móng Cái tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2020.

Thành phố cũng thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định của Chính phủ, từ năm 2013 đến nay, đã có 3.300 lượt đối tượng thực hiện kê khai theo đúng quy định. Cùng với đó, thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện 100% nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, phường và không phải là người địa phương. Công tác phát hiện, xử lý các vụ án về tham nhũng và các hành vi tham nhũng vặt được thực hiện triệt để. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra được thực hiện theo hướng mở rộng các hình thức thường xuyên, không báo trước; đưa nội dung giám sát, phát hiện tham nhũng vặt thành trọng tâm giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ và các đoàn thể.

Từ năm 2013 đến nay, TP Móng Cái đã tổ chức 653 cuộc tự kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở. Trong đó, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra đã thực hiện 71 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về NSNN trên 7,3 tỷ đồng; thu hồi trên 200 giấy CNQSDĐ để cấp theo quy định; thi hành kỷ luật 41 cá nhân. HĐND thành phố đã tổ chức 14 cuộc giám sát; khối MTTQ và các đoàn thể thực hiện tổng số 10 cuộc kiểm tra giám sát liên quan đến phòng, chống tham nhũng. Qua giám sát, HĐND và MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành và triển khai thực hiện của chính quyền cùng cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Từ đó, đề xuất các giải pháp để kịp thời khắc phục, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.