Thủ tướng: Khen thưởng phải trúng, đúng, kịp thời

Thứ Bảy, 03/10/2020, 19:47 [GMT+7]
.
.

Theo Thủ tướng, khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được động lực tích cực lan toả...

Sáng nay (3/10) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, dự Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025 (Ảnh: VGP)
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025 (Ảnh: VGP)

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tổ chức và cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức gìn giữ trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. 

Thực hiện tư tưởng thi đua yêu nước của Bác Hồ, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã không ngừng phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm và giai đoạn 2015-2020, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và cả nước.

Nhìn lại giai đoạn 2015-2020, Thủ tướng đánh giá Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Kinh tế Thành phố tăng trưởng ở mức khá cao, gấp 1,5 lần bình quân chung cả nước. Bên cạnh đó, sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục được phát triển. Đặc biệt, không còn hộ nghèo và tái nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố. Trong thời gian qua, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu có nhiều nỗ lực đáng biểu dương công tác phòng, chống COVID-19.

Thủ tướng phát biểu tại Đại hội (Ảnh: VGP)
Thủ tướng phát biểu tại Đại hội (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cũng đánh giá cao Thành phố tổ chức phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Thành phố đã thường xuyên phát động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều phong trào mang sắc thái riêng của Thủ đô, có sức lan tỏa mạnh mẽ, như Phong trào thi đua người tốt việc tốt; Phong trào thi đua người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Đặc biệt, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương hoan nghênh Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên đã phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở nơi công cộng. 

Trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân thành phố được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng. Hà Nội xứng đáng là địa phương đi đầu trong công tác thi đua, khen thưởng của cả nước.

Nêu lên những thời cơ, thách thức, của đất nước và Thành phố Hà Nội năm 2021 cũng như các năm tiếp theo, Thủ tướng đề nghị Thành phố cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong giai đoạn 2020-2025. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lực lượng thanh niên xung phong TP. Hà Nội. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lực lượng thanh niên xung phong TP. Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Theo đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới phương pháp chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua theo hướng phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới ở Thủ đô. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. 

Phát huy truyền thống là “cái nôi” của nhiều phong trào cách mạng, Thủ tướng cho rằng, Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước.

Theo đó, công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phong trào thi đua phải tạo động lực góp phần giải quyết tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác của từng sở, ngành và từng địa phương, trong đó tập trung vào những lĩnh vực, những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, có thể huy động được đông đảo, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện như: phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành chính; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Thành phố cần có những cuộc vận động phong trào thi đua xây dựng văn hóa và người Hà Nội văn minh, thanh lịch nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của lịch sử 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, phát triển toàn diện, hình thành hệ văn hóa mới, phù hợp với xu thế thời đại để trở thành một động lực quan trọng phát triển Thủ đô, tạo dấu ấn văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Hà Nội trong tất cả mỗi chúng ta.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: VGP)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: VGP)

Đối với công tác khen thưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: "Khen thưởng phải khen trúng, khen đúng, khen kịp thời và bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được động lực tích cực lan toả trong toàn xã hội được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, học tập và công tác. Nhân đây, tôi đề nghị Thành phố Hà Nội tiếp tục phát động phong trào thi đua những tháng cuối năm để Hà Nội có thể đóng góp tăng trưởng gấp 1,3-1,4 lần của cả nước, đi liền với đó là hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước như dự toán Trung ương đã giao cho các đồng chí. Đây là việc làm khó khăn nhưng tôi với bản lĩnh, ý chí của Hà Nội, nhất định chúng ta sẽ đóng góp cùng cả nước trong lúc đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn thế giới".

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước./.

Theo Vũ Dũng (vov.vn)

.
.
.
.
.
.
.
.