Sự kiện tuần này

Thứ Hai, 12/10/2020, 08:23 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 12 đến ngày 16/10, dự kiến, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 12/10:

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự toán 2020; phương án phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.

Sở Lao động Thương binh&Xã hội phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Ninh năm 2020 với chủ đề “Chung tay phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Buổi chiều, Thường trực Tỉnh ủy họp, nghe báo cáo kiểm điểm tiến độ triển khai Kế hoạch số 424-KH/TU, ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 818-TB/UBKTTW, ngày 12/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thứ Ba, ngày 13/10

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Buổi chiều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước, chậm tiến độ, vi phạm pháp luật; rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

UBND tỉnh họp nghe Đề án tổng thể, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được Quốc hội khóa XIV thông qua, phù hợp với đặc thù, thực tiễn của tỉnh.

- Thứ Tư, ngày 14/10:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra thực địa và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Móng Cái.

UBND tỉnh họp nghe Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại nhà Thi đấu đa năng của tỉnh, phường Đại Yên, TP Hạ Long diễn ra Lễ khai mạc Giải cầu lông trung tuổi toàn quốc năm 2020.

- Thứ Năm, ngày 15/10:

UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa, xã hội hết hiệu lực ngày 31/12/2020, đề xuất nội dung Nghị quyết giai đoạn tiếp theo.

Đại hội Hội Văn học Việt Nam cơ sở Quảng Ninh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025.

UBND tỉnh họp nghe báo cáo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thứ sáu, ngày 16/10

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 236/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh họp, nghe báo cáo Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng 2030.

Buổi chiều, UBND tỉnh làm việc với Tổng cục Thống kê về tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020.

Hội thảo “Nâng cao năng lực thúc đẩy bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo quản lý thời kỳ cách mạnh 4.0”.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.