Quốc hội nghe báo cáo, thảo luận về các dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và Luật Biên phòng Việt Nam

Thứ Tư, 21/10/2020, 17:45 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, ngày 21/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, thực hiện thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo các Luật này.

Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí ĐBQH tỉnh: Đỗ Thị Lan, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ninh.
Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ninh.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 47. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, Dự thảo Luật Cư trú (Sửa đổi) gồm 7 chương và 38 điều. Về phạm vi điều chỉnh, Điều 1 được chỉnh lý theo hướng khẳng định rõ Luật Cư trú chỉ điều chỉnh đối với công dân Việt Nam. Về việc cư trú của người có quốc tịch nước ngoài, người không có quốc tịch được điều chỉnh bởi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Về điều kiện đăng ký thường trú, Dự thảo Luật không quy định điều kiện đăng ký thường trú áp dụng riêng đối với thành phố trực thuộc Trung ương như luật hiện hành. Bởi việc đặt ra các điều kiện riêng này sẽ làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân; tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận công dân đang sinh sống, làm việc tại các thành phố lớn nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú.

Về điều khoản thi hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thời điểm Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực thi hành là từ ngày 1/7/2021.

Thảo luận trực tuyến, các đại biểu Quốc hội thống nhất báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) nhưng cần làm rõ khái niệm nơi thường trú, nơi tạm trú; quy định rõ hơn điều kiện được đăng ký thường trú, tạm trú; trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác quản lý cư trú; bổ sung trách nhiệm công an phường, xã, hộ gia đình, cơ quan sử dụng lao động… Đa số ý kiến đều cho rằng, việc đổi mới phương thức quản lý cư trú của công dân từ cách thức thủ công, truyền thống bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các tàng thư văn bản sang quản lý bằng số hóa, có kết nối thông suốt giữa các cơ quan quản lý trên cả nước, là hoàn toàn phù hợp với xu thế tất yếu. Các đại biểu đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo, bố trí đủ nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các công việc như trong kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Ninh theo dõi chương trình kỳ họp
Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Ninh theo dõi Phiên làm việc ngày thứ 2, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này gồm 6 chương, 36 điều, quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng.

Thảo luận trực tuyến, các đại biểu Quốc hội thống nhất báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Các đại biểu cho rằng, Dự thảo Luật lần này đã đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất; thể hiện được vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ Biên phòng và khẳng định chức năng của Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Để dự thảo Luật được hoàn chỉnh hơn, các đại biểu đã đề nghị bổ sung làm rõ một số nội dung như: Nhiệm vụ biên phòng; lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; các hành vi bị nghiêm cấm; nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế về biên phòng; biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; trang bị của Bộ đội Biên phòng; bảo đảm về biên phòng và chế độ, chính sách về biên phòng… 

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, các cơ quan của Quốc hội sẽ chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và Luật Biên phòng Việt Nam để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này. 

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.