MTTQ chủ động giám sát, vì quyền lợi nhân dân

Thứ Bảy, 31/10/2020, 07:47 [GMT+7]
.
.

Cùng với triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động hướng về cơ sở, MTTQ các cấp trong tỉnh còn phát huy vai trò tích cực trong hoạt động giám sát. Qua đó nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Các đại biểu huyện Hải Hà tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tháng 8/2020.
Các đại biểu huyện Hải Hà tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tháng 8/2020.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống của nhân dân trong tỉnh. MTTQ các cấp trong tỉnh cũng ngay lập tức vào cuộc tích cực, trách nhiệm cao nhất ngay từ những ngày đầu “chống dịch như chống giặc” cho đến thời điểm triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ, của tỉnh. Bao gồm phối hợp để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, chấp hành giãn cách xã hội.

Đặc biệt là tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ “về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” từ khâu lập danh sách, xét duyệt, chi trả... được đến đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại xã Tiền An, TX Quảng Yên (tháng 6/2020).
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại xã Tiền An, TX Quảng Yên (tháng 6/2020).

Việc giám sát được tiến hành theo hướng dẫn của các cấp và tình hình thực tế các địa phương. Cụ thể là MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, nòng cốt là LĐLĐ có trách nhiệm giám sát việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

MTTQ cấp xã thì có trách nhiệm giám sát việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; bám sát hồ sơ về danh sách đề nghị hỗ trợ do UBND cấp xã lập; đơn đề nghị hỗ trợ của hộ kinh doanh theo mẫu.

Ở các khu dân cư, các Ban công tác mặt trận kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh ngay những vướng mắc, ý kiến từ cộng đồng trong quá trình triển khai hỗ trợ tới chính quyền và Mặt trận cấp xã để được giải đáp kịp thời, thỏa đáng.

Ông Nguyễn Văn Tính, người dân thôn Bãi 2, xã Tiền An, TX Quảng Yên, đánh giá: Tôi thấy chính quyền và MTTQ xã, cán bộ thôn đã đến tận các nhà để nắm tình hình, kỹ nhất là đối với những hộ thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Số điện thoại của các cán bộ phụ trách cũng luôn thông suốt để người dân kịp thời hỏi khi có thắc mắc, bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng, hoặc phản ánh tình hình tại nơi cư trú. Tôi tin rằng cách làm chặt chẽ, trách nhiệm cao từ trên xuống dưới như vậy đã góp phần quan trọng để đảm bảo quyền lợi, củng cố niềm tin trong nhân dân.

MTTQ các cấp cũng chủ trì các chương trình giám sát nhiều nội dung khác như: Việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, khu; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của CB,CC,VC...

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thôn Hải Tiến (xã Quảng Thành, huyện Hải Hà) đánh giá chất lượng thi công công trình cống thoát nước của thôn.
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thôn Hải Tiến (xã Quảng Thành, huyện Hải Hà) đánh giá chất lượng thi công công trình cống thoát nước của thôn.

Tại cấp huyện, cấp xã, MTTQ cũng đã tham gia rất hiệu quả vào việc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, hòa giải ở cơ sở...

MTTQ tỉnh cũng thường xuyên cử đại diện tham gia các đoàn giám sát, kiểm tra, thanh tra của các Ban xây dựng Đảng, HĐND tỉnh, các ban, ngành của tỉnh. Các báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị của MTTQ tỉnh được xem xét tổng thể, đồng thời với kết luận giám sát của các cơ quan, đảm bảo cho kết luận cuối cùng được đa chiều, khách quan, không bỏ sót. Qua đó, tạo được sự thống nhất trong phối hợp theo dõi, đôn đốc tổ chức, cá nhân khắc phục, xử lý các vi phạm, thiếu sót đã chỉ ra sau giám sát; đồng bộ xử lý kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính nhà nước.

Hoạt động giám sát đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ các cấp trong tỉnh. Qua đó đã có những đề xuất, ý kiến kịp thời, xác đáng, tâm huyết để góp phần làm tốt hơn nhiều hoạt động, công tác của chính quyền, xây dựng và đáp ứng lòng tin của người dân.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.