Lan tỏa tinh thần, trí tuệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Thứ Tư, 28/10/2020, 18:17 [GMT+7]
.
.

Sau 1 tháng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trong không khí tràn đầy quyết tâm, tin tưởng, kỳ vọng, phấn khởi, sáng 28/10, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đây là hội nghị quán triệt nghị quyết trực tuyến quy mô lớn nhất tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, với sự tham gia nghiêm túc của hơn 23.300 đảng viên qua 231 điểm cầu. Ghi nhận qua hội nghị cho thấy, tinh thần, trí tuệ của Đại hội XV tiếp tục được lan tỏa tới đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó, tiếp tục tạo niềm tin, sự đoàn kết, khí thế thi đua sôi nổi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Quảng Ninh ngày một phát triển, đóng góp vào tăng trưởng quốc gia.

a
Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, sáng 28/10.

Nền tảng cho một nhiệm kỳ đổi mới, bứt phá

Quảng Ninh là một trong số ít những địa phương được Trung ương biểu dương trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, trong tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các nội dung về chất lượng văn kiện, chương trình hành động, nhân sự khóa XV, công tác tổ chức, đảm bảo ANTT, xử lý những vấn đề về khiếu nại, tố cáo, bức xúc của nhân dân, những công trình phần việc chào mừng đại hội thiết thực... đã được chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, kiểm soát tốt được tình hình. Trong đó, có những điểm mới, cách làm mới trong công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành Đại hội, được Ban Tổ chức Trung ương, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước nghiên cứu, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. 350 đại biểu dự Đại hội là đại biểu ưu tú về bản lĩnh, trí tuệ, đại diện cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, đã biểu quyết thống nhất cao để thông qua 19 chỉ tiêu, 15 đề án và chương trình trọng điểm, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã khẳng định quyết tâm của Đảng bộ tỉnh là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ của Đại hội được kết tinh trong Nghị quyết Đại hội, đã được trực tiếp các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tường Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, quán triệt tới hơn 23.300 đảng viên trong toàn tỉnh tại Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết, sáng 28/10. Trong đó, tập trung khái quát những nét lớn, những điểm mới của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các chuyên đề về: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo vững chắc QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế;  chuyên đề phát triển KT-XH nhanh, bền vững (2020-2025).

a
Các đảng viên tham dự tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Quán triệt tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Đến nay, toàn bộ các công việc sau Đại hội được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nghiêm túc thực hiện một cách khẩn trương, khoa học, đạt được yêu cầu. Toàn bộ tài liệu đã được in ấn, gửi tới các chi bộ, đảng bộ, cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh, làm cơ sở nghiên cứu, quán triệt, triển khai. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát Đề án nhân sự của Đại hội được Bộ Chính trị phê duyệt, đặc biệt là phương hướng, dự kiến phân công nhân sự theo đúng nội dung đã báo cáo với Trung ương, từng bước thực hiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ sau Đại hội, đảm bảo thận trọng, chắc chắn, đạt được các mục tiêu đề ra theo đúng phương châm “Ổn định - Kế thừa - Đổi mới - Phát triển” trong công tác cán bộ. Đáng chú ý, nếu như ở nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 56 đồng chí, thì ở nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ có 53 đồng chí theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, nhất là có biến động lớn ở nhiều vị trí cán bộ ở các sở, ngành, địa phương, cần phải sắp xếp để đạt được các yêu cầu theo tinh thần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với những vị trí quan trọng.

Nhấn mạnh đến vai trò then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Ký cho biết, trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định, thì 2 nhiệm vụ về xây dựng Đảng được xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai. Trên tinh thần đó, trong nhiệm kỳ này, tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong công tác cán bộ sẽ tiếp tục được đổi mới. Đảm bảo mục tiêu, xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng, ổn định, kế thừa, đổi mới và phát triển. Qua đó, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, cùng chung tay thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Đoàn kết - Chung sức - Chung lòng

Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV diễn ra trong ngày 28/10 thực sự đã tạo được sự lan tỏa rất lớn trong toàn đảng bộ. Ghi nhận ở nhiều điểm cầu trực tuyến, có thể thấy tinh thần nghiêm túc của các chi, đảng bộ, các đảng viên trong toàn tỉnh.

a
Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, điểm cầu Huyện ủy Bình Liêu.  

Tại các điểm cầu trên địa bàn TP Hạ Long, cùng với việc tiếp thu nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cán bộ, đảng viên đều cho thấy tinh thần cầu thị thể hiện qua sự lắng nghe, tiếp thu rất nghiêm túc. Trong thời gian giải lao ít ỏi, các cán bộ, đảng viên đã tranh thủ trao đổi, thảo luận sôi nổi về nội dung Nghị quyết, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, những đề án, chương trình trọng điểm của tỉnh thực hiện trong 5 năm tới. Cán bộ, đảng viên cũng bày tỏ sự phấn khởi, niềm tin nhiệm kỳ mới 2020-2025 tỉnh sẽ có nhiều phát triển, đột phá.

Đồng chí Bùi Văn Huấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 6 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long), dự tại điểm cầu phường Hồng Hà (TP Hạ Long), cho biết: Các chuyên đề được quán triệt tại hội nghị rất sâu sắc, thể hiện rõ những nội dung trọng tâm của Nghị quyết. Được tham dự hội nghị hôm nay thực sự rất thiết thực bởi chúng tôi nhận thức việc học tập Nghị quyết là thể hiện trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Chúng tôi sẽ tiếp thu đầy đủ để kỳ họp Chi bộ tới sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai áp dụng vào tình hình thực tế của khu phố để đưa Nghị quyết của tỉnh thành hiện thực sinh động nhất ở khu dân cư.

Tại 18 điểm cầu ở thành phố vùng biên Móng Cái, với sự tham gia của 2.046 cán bộ, đảng viên, không khí quán triệt, học tập diễn ra rất nghiêm túc, thực sự là buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng ý nghĩa của đảng viên trong toàn đảng bộ. Cán bộ, đảng viên của thành phố đều thể hiện niềm tin, sự phấn khởi, quyết tâm đồng tâm, hiệp lực cùng với các cấp chính quyền để xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển toàn diện, bền vững.

Các đảng viên Đảng bộ phường Hồng Hà (TP Hạ Long) nghiêm túc t
Các đảng viên Đảng bộ phường Hồng Hà (TP Hạ Long) lắng nghe, tiếp thu các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tại Hội nghị quán triệt.

Đồng chí Nịnh Văn Sáng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Sơn (TP Móng Cái), chia sẻ: Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV thành công, Đảng bộ xã đã triển khai nhanh thông tin kết quả của Đại hội đến toàn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Kết quả của Đại hội tạo sự đồng thuận rất cao của đảng viên các thôn, khu dân cư. Đặc biệt, nội dung Nghị quyết đã xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ rất sát, đúng với tình hình thực tế, đúng với mong muốn của cán bộ, đảng viên. Qua nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh quán triệt Nghị quyết và căn cứ vào nội dung, tinh thần của Nghị quyết, Đảng bộ xã xây dựng chương trình kế hoạch triển khai chi tiết, yêu cầu các đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập, liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị, có đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện. Trên cơ sở đó, Đảng bộ sẽ nghiên cứu để bổ sung vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XV, thành phố sẽ sớm xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kiện toàn bộ máy tổ chức đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; thành phố đang điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố để làm cơ sở thu hút nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu cho phát triển; tháo gỡ khó khăn trong xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng cường giao thương, đặc biệt đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng nông sản; tiếp tục kích cầu du lịch thông qua tăng cường đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế du lịch, các điểm đến của vùng đất địa đầu Tổ Quốc. Cùng với đó, tăng cường hợp tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng, chống Covid-19...

Dù diễn ra với thời gian không dài, nhưng với sức lan tỏa của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chắc chắn sẽ là nền tảng quan trọng, phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồng Nhung - Thu Chung

Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Mạnh Cường: "Sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống"

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 60 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với trên 5.000 đảng viên. Qua hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ Khối sẽ lĩnh hội các tinh thần chỉ đạo, quan điểm, định hướng, các mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương và giải pháp đề ra trong Nghị quyết. Qua đó, cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đó, đảng bộ các sở, ban, ngành trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chương trình, đề án trọng điểm, đặc biệt là 15 đề án, chương trình trọng điểm đề ra trọng Nghị quyết, sớm xây dựng hoàn thiện và triển khai các nội dung từ đầu năm 2021. Qua đó, đảm bảo tiến độ, sớm đưa các đề án, chương trình này đi vào cuộc sống. Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nhất là phương thức lãnh đạo trong tình hình mới để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó chú trọng công tác xây dưng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt là xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ. Qua đó, góp phần cùng toàn tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của miền Bắc.

Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp TX Đông Triều Trần Văn Viết: "Tạo định hướng cho doanh nghiệp phát triển trong nhiệm kỳ mới"

Thời gian qua, với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, TX Đông Triều nói riêng, đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn ổn định phát triển. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tối thấy các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết được xây dựng rất sát đáng và phù hợp với yêu cầu phát triển, đặc biệt là việc cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Đây là mục tiêu lớn để các doanh nghiệp xây dựng được chiến lược phát triển thời gian tới bám sát với mục tiêu và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ, các cấp chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Đầm Hà Nguyễn Thị Thu Hà: “Nghị quyết là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, khát vọng, tầm nhìn, định hướng phát triển của tỉnh”

Cá nhân tôi và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện Đầm Hà đồng tình, thống nhất và tin tưởng cao với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Nghị quyết là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, khát vọng phát triển, tầm nhìn và định hướng phát triển của tỉnh với mục tiêu, quan điểm và định hướng cụ thể, mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm chính trị cao. Đảng bộ Huyện Đầm Hà sẽ cụ thể hóa bằng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, gắn với triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện. Trước mắt là triển khai học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; đăng ký thực hiện các nội dung Nghị quyết của các cán bộ, đảng viên. Để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết đề ra, gắn với thực tế của địa phương, Đầm Hà tập trung vào một số nội dung: Sản xuất nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao; phát triển các trung tâm giống ứng dụng KHCN; đẩy mạnh sản xuất hữu cơ; kết nối Đầm Hà với các trung tâm kinh tế, du lịch của tỉnh; trở thành vùng lân cận chế biến nông, lâm thủy sản để xuất khẩu... Song hành với công tác chỉ đạo, huyện sẽ giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đảm bảo Nghị quyết được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Phó trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vũ Thị Kim Chi: “Xây dựng một chính quyền hiện đại, kiến tạo, hết lòng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư”

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiếp tục đề ra 3 đột phá chiến lược; trong đó, nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật, tiếp tục được xác định là một khâu then chốt. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu giữ vững vị trí nhóm đầu trong các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh trong việc xây dựng một chính quyền hiện đại, kiến tạo, hết lòng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời cũng là thước đo hữu hiệu nhất thể hiện nỗ lực của tỉnh trong phục vụ hiệu quả, nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. IPA Quảng Ninh đang nỗ lực xây dựng Đề án mà Ban được giao chủ trì, về nội dung nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; giữ vững vị trí nhóm đầu trong tất cả các chỉ số...

Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa (TX Quảng Yên) Đào Thị Hương Giang: “KKT ven biển Quảng Yên - động lực tăng trưởng mới”

Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được tổ chức trực tuyến đến các xã, phường, đã giúp cán bộ cơ sở nắm bắt đầy đủ chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ. Chúng tôi rất quan tâm đến nội dung mục tiêu phát triển của tỉnh nói chung, Khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên nói riêng. Qua hội nghị được biết, quy hoạch phát triển tỉnh giai đoạn 2020-2025, xác định KKT ven biển Quảng Yên sẽ là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tỉnh nói chung, TX Quảng Yên nói riêng. Từ định hướng và tầm nhìn chiến lược này, tỉnh và thị xã đã nỗ lực làm tốt công tác GPMB bàn giao quỹ đất sạch triển khai các dự án; ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm kết nối đồng bộ đến các KCN. KKT ven biển Quảng Yên đã và đang thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược vào các dự án trọng điểm. Hy vọng những dự án này sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, tạo động lực phát triển mạnh mẽ thị xã thời gian tới.

Bí thư Chi bộ, Khu trưởng khu 4 (phường Hòn Gai, TP Hạ Long) Nguyễn Trọng Thông: “Giúp cơ sở nắm bắt được nhanh, chính xác nhất các mục tiêu của Nghị quyết”

Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là một việc làm hết sức đúng đắn, nhận được sự ủng hộ rất cao của toàn thể đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Việc quán triệt, đưa Nghị quyết đến tận các cơ sở sẽ giúp cơ sở nắm bắt được nhanh nhất, rõ nhất, chính xác nhất các mục tiêu của Nghị quyết đặt ra, từ đó sẽ góp phần thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, chúng tôi thấy các nội dung đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo, truyền đạt rất phù hợp, xác đáng với tình hình thực tế của tỉnh; các chương trình, kế hoạch hành động có thêm nhiều cách làm rất mới, hiệu quả so với nhiệm kỳ trước. Sau hội nghị này, phường Hòn Gai nói chung, khu phố 4 nói riêng, có thể bắt tay ngay vào thực hiện những mục tiêu của tỉnh, thành phố và phường đặt ra. Chúng tôi tin tưởng rằng nhiệm kỳ này tiếp tục là một nhiệm kỳ thành công hơn nữa của tỉnh.

Anh Triệu Phúc Voỏng, cán bộ xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu: “Bà con rất phấn khởi, tin tưởng và thực hiện theo Nghị quyết ”

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" theo hướng bền vững dựa trên 3 trụ cột thiên nhiên, con người, văn hoá. Tôi rất tâm đắc, bởi đây là điều kiện rất tốt để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại Bình Liêu; đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá con người địa phương. Được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết, bà con rất phấn khởi và tin tưởng. Đặc biệt khi được nghe về quan điểm định hướng phát triển sẽ kết hợp chặt chẽ giữa phát triển văn hoá, con người, xây dựng nền văn hoá giàu bản sắc Quảng Ninh. Điều này thực sự có ý nghĩa vì yếu tố văn hoá và con người được xem là yếu tố quan trọng tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; nhất là đối với huyện Bình Liêu  có tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 96%.

Ông Phan Văn Lệnh, thôn Hà Lai, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà: “Nghị quyết rất sát thực, gắn liền với những lợi ích của người dân”.

Tôi năm nay 80 tuổi đời, 41 năm tuổi Đảng, chứng kiến bao sự thay đổi của địa phương của tỉnh, đặc biệt nhanh những năm gần đây. Sau khi nghe trực tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XV, tôi thấy rất sâu sắc, cảm nhận đầy đủ ý nghĩa, hiệu quả mà Nghị quyết sẽ mang lại. Đặc biệt, tôi thấy được mối liên hệ sấu sắc giữa cán bộ và người dân, tạo được sự tin tưởng của người dân vào sự lãnh đạo của trung ương, của tỉnh.  Các mục tiêu, định hướng đề ra tại Nghị quyết đều rất sát thực, gắn liền với những lợi ích của người dân. Cán bộ và người dân chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhóm PV (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.