Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng 16/10 (1948-2020)

Vững vàng trong thời kỳ mới

Thứ Năm, 15/10/2020, 08:06 [GMT+7]
.
.

Quá trình hình thành và phát triển ngành kiểm tra Đảng của Quảng Ninh đã trải qua 15 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử có những đặc điểm, tình hình khác nhau, song đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Suốt chặng đường hình thành và phát triển, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; việc giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, lề lối sinh hoạt của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Thanh

Nổi bật nhất là nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV (2015-2020), đây là nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiều đổi mới về công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra, từ việc xây dựng đồng bộ chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của tỉnh, bao gồm: Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước với kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị và đoàn thể, đảm bảo không trùng lặp về nội dung, đối tượng, đồng bộ trong triển khai thực hiện, đến việc sử dụng đồng bộ kết quả và đồng bộ xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, xây dựng Đề án triển khai thực hiện hợp nhất hai cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra, kiện toàn thực hiện chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra tại 13/13 địa phương trong tỉnh, tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, hạn chế sự trùng chéo trong xây dựng nội dung chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch thanh tra; thuận lợi trong chia sẻ thông tin, tài liệu, điều tiết công việc, tạo sự hài hòa, tương hỗ, thống nhất và khai thác hiệu quả nhân lực của hai cơ quan; đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Từ việc thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát đều tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Các cuộc thanh, kiểm tra thường đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực (công tác quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư, tài chính, ngân sách, tài nguyên, môi trường, thủ tục hành chính…) và những nội dung mới, đang thực hiện thí điểm để phát hiện khó khăn, vướng mắc hoặc sai phạm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 35 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Kỳ họp thứ 35 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 5.897 đảng viên và 6.990 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận 5.561 đảng viên và 6.654 tổ chức đảng thực hiện tốt; 336 đảng viên và 336 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt; 5 tổ chức đảng và 23 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 4.299 đảng viên và 6.216 tổ chức đảng. Kết quả giám sát, cho thấy 4.240 đảng viên và 5.912 tổ chức đảng thực hiện tốt; 59 đảng viên và 304 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt; chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên và 7 tổ chức đảng.

Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đều ban hành thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo; phát hiện những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Với những thành tựu to lớn, kết quả nổi bật trong thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Ngành kiểm tra Đảng Quảng Ninh thời gian qua sẽ là nguồn động viên, khích lệ, cổ vũ cho toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục kiên định, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.