"Chiến thắng biên giới Thu – Đông 1950 – Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử"

Thứ Sáu, 02/10/2020, 15:28 [GMT+7]
.
.

Sáng 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chiến thắng biên giới Thu – Đông 1950 – Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”.

Dự hội thảo có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tham dự hội thảo có trên 350 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo hai tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn; đại diện nhà khoa học, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử...

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo phát biểu khai mạc
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, có 8 tham luận tiêu biểu lựa chọn trong gần 90 tham luận được các đại biểu trình bày. Các tham luận phản ánh khá đầy đủ, toàn diện, phân tích, luận giải, nhận định và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc có giá trị vận dụng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nội dung các tham luận được chia thành 3 chủ đề lớn gồm: Những vấn đề chung; Chiến thắng biên giới Thu – Đông đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sang giai đoạn phát triển mới; tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của cuộc hội thảo và đề nghị: Sau hội thảo, các nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu khoa học tiếp tục sưu tầm, cung cấp nhiều tư liệu, sự kiện liên quan tới Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950 để các cơ quan nghiên cứu, bổ sung vào các công trình khoa học lịch sử, làm phong phú thêm sự kiện lịch sử có tầm chiến lược đặc biệt này. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cần chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương để làm tốt công tác sưu tầm, lưu giữ và tuyên truyền có hiệu quả về giá trị của chiến dịch trong cán bộ, chiến sĩ toàn quân...

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo phát biểu khai mạc
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo phát biểu khai mạc

Đồng chí khẳng định: Thông qua hội thảo đã giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ giá trị lịch sử và hiện thực cũng như những bài học, kinh nghiệm quý để vận dụng có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

THANH HUYỀN – TUYẾT MAI – BÙI QUYẾT

.
.
.
.
.
.
.
.