Bộ Quốc phòng tập huấn Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV

Thứ Năm, 08/10/2020, 12:38 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân Tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) tới 181 điểm cầu tại các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quân. Trung tướng Ngô Minh Tiến và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi tập huấn trực tuyến, các đại biểu được giới thiệu, nghiên cứu 8 chuyên đề, như: Nội dung cơ bản Luật DQTV 2019; nội dung cơ bản Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV; nội dung cơ bản Luật lực lượng DBĐV năm 2019; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ quy định việc huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6/7/2020 của Chính phủ quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV và nội dung cơ bản Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện DBĐV cấp tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Buổi tập huấn trực tuyến nhằm giới thiệu cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội về nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019, Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành Luật, bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.
.
.