Bình Liêu: Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Thứ Bảy, 10/10/2020, 06:48 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ huyện Bình Liêu có 25 tổ chức cơ sở đảng, 165 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 2.340 đảng viên, chiếm 7% dân số toàn huyện, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm trên 86%. Xác định củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, thời gian qua huyện Bình Liêu đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp.

nắm bắt tình hình sản xuất của người sân thôn Mõ Túc, xã Húc Động. Ảnh: La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)
Lãnh đạo huyện Bình Liêu (bên phải) nắm bắt tình hình sản xuất của người dân thôn Mõ Túc, xã Húc Động. Ảnh: La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Trong đó, nổi bật là huyện đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc.

Huyện uỷ đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU về nâng cao chất lượng quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2016-2020, lấy đội ngũ cán bộ, đảng viên, người có uy tín làm nòng cốt trong tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, nhất là trong củng cố hệ thống chính trị; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; tinh giản biên chế; thực hiện hợp nhất, kiêm nhiệm các chức danh ở huyện, ở xã và thôn, bản, khu phố; phát triển đảng viên ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên truyền đã góp phần quyết định trong thực hiện các chủ trương khó, mới, thí điểm trên địa bàn huyện. Đồng thời từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực trong công tác, lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Huyện cũng đã xây dựng Đề án và ban hành Nghị quyết về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, gắn với các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về nội dung này. Kết quả đến nay đã thực hiện hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy; Thanh tra huyện với Cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; thành lập cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Qua đó, giảm 2 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Tiến hành sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu, giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời thực hiện ghép các lớp học, điểm trường, trường gần nhau có quy mô nhỏ thành những cụm trường và đưa học sinh lớp 4, lớp 5 ở các điểm trường lẻ vùng cao, vùng khó khăn về điểm trường chính ở vùng thấp theo mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học. Đây là mô hình mới của huyện được tỉnh nhân rộng.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị; quyết liệt trong thực hiện tinh giản biên chế, đã giảm 181 viên chức và nhân viên trong ngành giáo dục; giảm 27 công chức. Tăng cường kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu, đến nay đã thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND tại 7/7 đơn vị, đạt 100%; thực hiện mô hình Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tại 4 xã; 100% Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương. Đối với cấp thôn, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, khu 104/104 thôn, khu, đạt 100%.

Xác định đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, trong nhiệm kỳ qua, huyện đã cử gần 5 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước theo đề án của tỉnh, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt, huyện đã xây dựng và ban hành Đề án Phát triển đảng viên đối với các chức danh trưởng thôn, bản, khu phố; trưởng ban công tác mặt trận; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư. Đến nay, 100% trưởng thôn là đảng viên (năm 2016 là 42%); 60% trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên (năm 2016 là 30%); 31,8% trưởng các tổ chức chính trị - xã hội khu dân cư là đảng viên (năm 2016 là 18%).

Việc tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thôn, bản, khu phố, trong đó, quan tâm nội dung sinh hoạt chuyên đề, phát huy vai trò nòng cốt, hạt nhân của cán bộ, đảng viên, người uy tín ở khu dân cư cũng được huyện quan tâm. Từ năm 2013, Bình Liêu không còn thôn, bản, trường học không có đảng viên hoặc chưa có tổ chức Đảng. Huyện cũng thực hiện nghiêm việc Thường vụ cấp ủy huyện, xã tham dự sinh hoạt các chi bộ thôn, bản, khu phố theo Quy định số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc sinh hoạt đảng viên cùng phố theo Quy định 76 nay là Quy định 213 của Trung ương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư.

Huyện ủy Bình Liêu phố hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện.
Huyện ủy Bình Liêu phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện. Ảnh: Hoàng Gái (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Đặc biệt, xác định rõ đặc thù là huyện biên giới với phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Bình Liêu rất chú trọng triển khai, phát huy một số mô hình mới phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Trong đó, nổi bật là thực hiện hiệu quả mô hình cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ đối với các xã có đường biên giới; thực hiện thí điểm Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Từ năm 2018, thực hiện thí điểm cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tham gia sinh hoạt chi bộ tại 13 thôn, bản biên giới trên địa bàn xã Hoành Mô và xã Đồng Văn. Qua đó, giúp cấp ủy huyện, cấp ủy các xã và các chi bộ biên giới nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh vùng dân tộc.

Cùng với đó, huyện cũng tiếp tục phát triển công tác đối ngoại nhân dân với các địa phương cùng cấp của Trung Quốc; phát huy mô hình ký kết nghĩa thôn - bản, xã - trấn hữu nghị với một số địa phương cùng cấp của nước bạn Trung Quốc... Qua đó, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đảm bảo giữ vững an ninh vùng biên giới và chủ quyền biên giới quốc gia.

Hoài Anh 

.
.
.
.
.
.
.
.