Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI tại Bình Liêu

Thứ Hai, 14/09/2020, 18:36 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/9, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với UBND thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, để giám sát việc thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI). 

Quang cảnh buổi giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh tại thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu).
Quang cảnh buổi giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh tại thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu).

Đoàn đã tiến hành giám sát, đánh giá công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm nâng cao Chỉ số PAPI ở một số chỉ tiêu: Sự tham gia của người dân ở cơ sở; việc công khai, minh bạch trong các quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân... Trong đó, có vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn về phối hợp tuyên truyền, phổ biến tới hệ thống chính trị ở cơ sở và người dân về ý nghĩa, nội dung của Chỉ số PAPI; lấy phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của người dân về Chỉ số PAPI tại các khu dân cư trên địa bàn; tham gia giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong niêm yết, giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ...

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn cũng ghi nhận phản ánh về thực trạng: Công tác tuyên truyền Chỉ số PAPI, Pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến từng người dân còn gặp khó khăn do điều kiện đặc thù vùng miền; việc cập nhật thông tin về Chỉ số PAPI qua các phương tiện thông tin chính thống chưa được nhiều người dân quan tâm...

Đồng chí Lê Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trưởng đoàn giám sát, đề nghị thị trấn Bình Liêu cần có sự sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và MTTQ; tuyên truyền cần phù hợp với nhận thức của người dân và tình hình thực tế của địa phương, cơ sở; làm rõ trách nhiệm của chính quyền và MTTQ trong việc thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Kết quả giám sát và các kiến nghị của địa phương sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Hoàng Giang – Kim Cương (Ủy ban MTTQ tỉnh)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.