UBND tỉnh họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CNTT

Thứ Tư, 23/09/2020, 15:04 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/9, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng ngân sách nhà nước đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa xác định nguồn vốn thực hiện. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, đến thời điểm hiện tại, có 17 dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CNTT đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương triển khai nhưng đang gặp khó khăn về nguồn vốn thực hiện, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.700 tỷ đồng. Trong đó, 4 dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh; 3 dự án thuộc danh mục dự án ứng dụng khoa học công nghệ; 5 dự án thuộc Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh cùng 5 dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện theo các chỉ đạo, kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Nguyên nhân chưa được bố trí nguồn vốn là do HĐND tỉnh mới ban hành Nghị quyết điều chỉnh giảm chi kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư và do chưa có sự thống nhất của các ngành chuyên môn về việc sử dụng nguồn vốn cho dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2020.

Sau khi nghe ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ngành chức năng, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Tất cả 17 dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CNTT đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương triển khai đều là những dự án hết sức quan trọng và đặc biệt cần thiết cho giai đoạn phát triển mới 2021- 2025. Do đó, đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính khẩn trương rà soát lại toàn bộ các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, phân nguồn đầu tư cho các dự án CNTT. Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung rà soát, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công năm 2021 trên cơ sở bổ sung các dự án CNTT đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nhưng không triển khai được trong năm 2020 để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ cuối năm.

Đối với 2 dự án cấp bách là kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia và khắc phục sự cố tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, giao Sở Tài chính tham mưu, bố trí nguồn vốn chi thường xuyên theo đúng quy trình, thủ tục để có thể triển khai ngay. Riêng dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ ngành giáo dục, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương lập danh mục để có kế hoạch đầu tư bổ sung ngay, đảm bảo mục tiêu giáo dục phải đi đôi với tiêu chuẩn, chất lượng.

Tôn Vũ – Duy Long

.
.
.
.
.
.
.
.