Tiếp tục giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, xử lý nợ đọng XDCB

Thứ Năm, 17/09/2020, 15:40 [GMT+7]
.
.

Sáng 17/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được giao thực hiện 31 dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tổng kế hoạch vốn được bố trí là 4.791 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020, tổng vốn được giao theo kế hoạch là 2.220 tỷ đồng, đã giải ngân 775 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.  Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến 31/7/2020 là 20,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban được giao thực hiện 22 dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với kế hoạch vốn là 2.851 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020, tổng số vốn kế hoạch được giao sau điều chỉnh, bổ sung là 1.585 tỷ đồng, đã giải ngân 449 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch. Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến 31/7/2020 là 52,4 tỷ đồng.

Nhiều công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư đều là công trình trọng điểm của tỉnh. Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đều đáp ứng mục tiêu, công tác kiểm soát vốn được thực hiện chặt chẽ, việc bảo hành công trình đều được tuân thủ theo quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát yêu cầu các ban làm rõ một số nội dung như: Khó khăn vướng mắc trong trình tự thủ tục quyết toán các công trình đã hoàn thành, bổ sung các dự án đã phê duyệt quyết toán còn thiếu, một số vị trí tại các công trình chưa đảm bảo, bổ sung các kiến nghị trong báo cáo, làm rõ quy trình thực hiện dự án, thống kê lại các kiến nghị của thanh, kiểm tra...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên Đoàn giám sát để chỉnh sửa, bổ sung báo cáo.

Đồng chí cũng đề nghị hai đơn vị làm rõ việc thực hiện kết luận các kiến nghị của cơ quan thanh, kiểm tra trong quá trình thanh, kiểm tra các dự án; cập nhật điều chỉnh vốn có một số dự án, xác định lại nợ đọng xây dựng cơ bản; kiểm tra khối lượng hoàn thành của năm 2020; làm rõ nguyên nhân một số dự án không thực hiện. Đồng thời, đề xuất phương án nâng cao hiệu quả khai thác một số công trình; kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc về quy trình, thủ tục, hồ sơ đầu tư. 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình triển khai cùng những khó khăn, bất cập trong sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Sở KH&ĐT quan tâm rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án đã hoàn thành mà chưa có đủ vốn. Kho bạc Nhà nước tăng cường phối hợp đảm bảo thanh toán không vượt quá vốn cấp phát. 

Cao Quỳnh 

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.