Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Tiên Yên

Thứ Năm, 10/09/2020, 17:38 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với huyện Tiên Yên về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB).

Theo báo cáo của huyện Tiên Yên, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tại thời điểm xây dựng kế hoạch là 1.268 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh đã tăng lên trên 1.332 tỷ đồng.

đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và tình hình thực tế tại địa phương, hằng năm huyện Tiên Yên đã đều ban hành nghị quyết đầu tư để cụ thể hóa từng nội dung cho năm sau. Theo đó các năm đều đảm bảo theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên bố trí vốn là: Vốn để thanh toán cho các dự án hoàn thành đã quyết toán; vốn bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; vốn bố trí cho các công trình chuyển tiếp và hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020; vốn chuẩn bị đầu tư; vốn cho các dự án khởi công mới.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB qua các năm đều đảm bảo không có nợ đọng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 của huyện tính đến thời điểm này là trên 225 tỷ đồng, bố trí cho 90 dự án, công trình và dự phòng thanh toán các dự án còn thiếu vốn. Tính đến hết tháng 8/2020, đã giải ngân được trên 134 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch vốn.

Việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện cũng được thực hiện nghiêm túc.

Tại buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát yêu cầu huyện Tiên Yên làm rõ một số nội dung: Cần phân khai dứt điểm một số dự án, những dự án chưa giải ngân cần quan tâm bố trí vốn; rà soát lại các số liệu các công trình bố trí vốn của giai đoạn 2016-2020; về nợ đọng XDCB...

Lãnh đạo huyện Tiên Yên báo cáo tại buổi là việc.
Lãnh đạo huyện Tiên Yên báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị huyện Tiên Yên tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo gửi về đoàn giám sát trước ngày 15/9.

Là địa phương có nguồn thu không lớn, 92% tổng kế hoạch đầu tư được tỉnh hỗ trợ bằng các tiêu chí chấm điểm, chương trình mục tiêu... Tuy nhiên, việc thực hiện công tác đầu tư công của địa phương khá quyết liệt, đặc biệt là không để phát sinh nợ đọng XDCB.

Liên quan đến các nội dung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 đến nay huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác giải ngân, đặc biệt số vốn giải ngân chủ yếu dành cho các dự án có khối lượng hoàn thành, vốn tạm ứng chiếm tỷ lệ ít.

Về kết quả xử lý thanh tra kế hoạch đầu tư công trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu huyện xem xét rà soát lại chất lượng công tác thanh tra các dự án do thanh tra cấp huyện thực hiện.

Đối tình hình giải ngân vốn XDCB với những dự án trước 15/9 không thể giải ngân được, đề nghị HĐND huyện cắt giảm, sau 30/9 nếu có thêm nguồn sẽ bổ sung. Với dự án chương trình mục tiêu NTM, 135, 196 phải giải ngân trước 31/10/2020 theo chỉ đạo của tỉnh, nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.