Họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Chủ Nhật, 27/09/2020, 18:25 [GMT+7]
.
.

Chiều 27/9, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức họp báo để thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

g
 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp báo.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV diễn ra trong 3 ngày 25-27/9/2020. Đại hội triệu tập 350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội tiến hành thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIV và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Đại diện cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại cuộc họp báo.
Đại diện cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại cuộc họp báo.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Ðảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Ðại hội XIII của Ðảng; thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV. Trong đó, đã biểu quyết, nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, quan điểm định hướng phát triển, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, thường xuyên, đề án, chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025, để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc". Đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cảm ơn cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tỉnh, đặc biệt là phản ánh đậm nét và kịp thời về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã chuẩn bị công phu, khoa học, chi tiết; Ban Chấp hành khóa mới đã đảm bảo cơ cấu, chất lượng cấp ủy. Ngay sau Đại hội, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ mới hướng đến sự phát triển bền vững của tỉnh, đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh; có những phát hiện, thông tin, đánh giá khách quan trung thực, đúng bản chất để tỉnh Quảng Ninh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Tại buổi họp báo, các câu hỏi của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí được các đồng chí lãnh đạo tỉnh giải thích thỏa đáng.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.