Củng cố, phát huy "thế trận lòng dân" trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Thứ Năm, 17/09/2020, 08:11 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng, củng cố "thế trận lòng dân", tạo cơ sở, nền tảng sức mạnh quân sự, quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, hành động

Bế giảng lớp bồi dưỡng QP-AN cho đối tượng 3 (khóa 36)
Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh đối tượng 3, năm 2019.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có cả những thuận lợi và khó khăn, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để nhân dân thấy rõ thời cơ và thách thức đang đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, củng cố “thế trận lòng dân” nói riêng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình, đặc điểm dân cư và yêu cầu xây dựng “thế trận lòng dân” trên từng địa bàn để có biện pháp tiến hành phù hợp, hiệu quả. Từ đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tư tưởng và hành động của nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của “thế trận lòng dân”; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) được tỉnh tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung, hình thức phong phú; từng bước xã hội hoá công tác giáo dục QP-AN; gắn công tác giáo dục QP-AN với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, với giáo dục pháp luật. Nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục QP-AN bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Bên cạnh mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3, đối tượng 4 theo quy định, các địa phương trong tỉnh còn mở các lớp cho các đối tượng đặc thù, như: Chức sắc, chức việc tôn giáo; phật tử tại gia; chủ hộ ở biên giới; công nhân khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài… Các đối tượng đã nhận thức rõ việc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ổn định, phát triển. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng 1, 2, 3, sớm hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. 

CBCS Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp với “Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc” xã Hải Sơn tuần tra biên giới.
CBCS Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp với "Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc" xã Hải Sơn (TP Móng Cái) tuần tra biên giới, tháng 5/2020.

Tỉnh còn đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua nhằm tạo ra các điển hình tiên tiến trong xây dựng “thế trận lòng dân”. Nổi bật như các phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Thi đua quyết thắng”; “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh hưởng ứng tham gia. Đến nay, có trên 1.000 mô hình tổ chức quần chúng tự nguyện tự quản được hình thành theo cơ chế “Dân tổ chức, dân tự quản lý, dân thực hiện, dân nuôi” có sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, lực lượng chức năng tham mưu, hướng dẫn thực hiện, như: Mô hình “Cụm liên kết bảo vệ an ninh, trật tự”; “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”; “Xã an toàn về an ninh trật tự ; “Gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự”… Trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh đã thành lập được 271 tổ tự quản với trên 3.600 thành viên là cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia quản lý bảo vệ 96 cột mốc/117,7 km đường biên giới và các bến cảng, bến bãi.

Chị Phùn Móc Hai, thành viên "Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc" xã Hải Sơn (TP Móng Cái), chia sẻ: "Người dân ở đây đều ý thức rất cao trách nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả mà ai cũng phải tự giác thực hiện, không phân biệt nam hay nữ. Bởi vậy, được tham gia cùng các chiến sĩ biên phòng đi tuần đường biên giới và canh gác cột mốc quốc gia, chúng tôi tự hào lắm. Mỗi lần đứng nghiêm chào cột mốc ai cũng thấy phải nâng cao trách nhiệm, cống hiến sức lực nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Các cấp ngành, địa phương nêu cao tinh thần chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá và nhận diện đúng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ QP-AN của mọi tổ chức, mọi lực lượng, các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh, là giải pháp góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh.

Ý Đảng hợp lòng dân

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trò chuyện với đại biểu dự Đại hội
  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với những điển hình tiên tiến đồng bào dân tộc thiểu số tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, tháng 9/2020.

Để củng cố và tăng cường hơn nữa “thế trận lòng dân” đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân. Từ đó, tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN.

Với phương châm “Thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế là một bước cải thiện đời sống nhân dân”, những năm qua tỉnh đã có những chính sách phù hợp, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn bằng những chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN, như: Chương trình 135, Đề án 196, Đề án 2085, phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135”… Nhờ đó, diện mạo nông thôn của tỉnh ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Tỉnh đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực, xác định là mục tiêu và động lực quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển Quảng Ninh. Nhờ làm tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Bình Liêu đã tham gia hơn 100 ngày công cùng với nhân dân làm mới sân nhà văn hóa thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Bình Liêu tham gia làm sân Nhà văn hóa thôn Khe Tiền (xã Đồng Văn), tháng 6/2020.

Cùng với mở rộng dân chủ, tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, để nhân dân tin theo trong quá trình xây dựng “thế trận lòng dân” từ cơ sở. 

Anh Tằng A Sám, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Mọi (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu), chia sẻ: "Tôi luôn xác định phải nêu cao tinh thần gương mẫu “đi trước, làm trước” trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các phong trào thi đua tại địa phương. Từ việc hiến đất làm đường, trồng cây gì, nuôi con gì, tôi đều làm trước, rồi chia sẻ, hướng dẫn cách làm hiệu quả cho bà con. Đến nay, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hiện thôn chỉ còn 3 hộ nghèo".

Các LLVT trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Những năm qua, LLVT tỉnh nêu cao truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, bất khuất, kiên trung, chiến thắng”, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đồng thời, tích cực bám nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho tỉnh hoạch định chủ trương, đối sách xử lý các tình huống về QP-AN, bảo vệ địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt là phát huy vai trò đội quân công tác tham gia vận động, hỗ trợ nhân dân trên mọi lĩnh vực, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh phối hợp với các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn tham gia hơn 111.000 ngày công, huy động hỗ trợ trên 24,9 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa... Qua đó, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội  ở những vùng đặc biệt khó khăn, giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.