Chuyển biến từ học và làm theo Bác

Thứ Hai, 07/09/2020, 07:57 [GMT+7]
.
.

Suốt 4 năm qua, Quảng Ninh luôn xem việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp ủy Đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đồng thời vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh, giải quyết có hiệu quả những bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, tại cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh có 707 mô hình tập thể, 790 mô hình cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tá Trương Hồng Thanh, Phó Bí thư chi bộ, Phó phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, cho biết: “Học và làm theo Bác, Chi bộ Phòng An ninh đối nội đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bố trí và phân công công việc cho cán bộ chiến sĩ một cách hợp lý, phát huy năng lực sở trường của từng người. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Phòng An ninh đối nội luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; kiểm soát và đấu tranh hiệu quả các tổ chức chính trị đối lập cũng như các vụ việc phá hoại, khủng bố, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn”.

qmg
Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh luôn thực hiện tốt phương châm "Phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính".

Học và làm theo Bác, Đảng bộ xã Việt Dân (TX Đông Triều) đã phát huy sức sáng tạo, đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Hiện nay, mỗi ha đất canh tác của Việt Dân đã đạt từ 200-500 triệu đồng; thu nhập bình quân của người dân đạt trên 55 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với 5 năm trước đây. Năm 2019, Việt Dân đã được công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Dân, cho biết: “Học và làm theo Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Dân đang nỗ lực phấn đấu, đưa xã Việt Dân trở thành phường văn minh, đô thị kiểu mẫu đầu tiên của TX Đông Triều”.

Bằng những phương pháp mới, những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, nhiệm kỳ qua Quảng Ninh đã từng bước đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội; tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... kết quả trên đã góp phần tích cực vào sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của tỉnh.

qmg
Vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Hùng Vỹ, ở thôn Đồng Ý, xã Việt Dân, TX Đông Triều.

Bà Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: “Trước những yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với đội ngũ cán bộ đảng viên; đồng thời nhân rộng cách làm hay, hiệu quả từ các hoạt động thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh”.

Minh Yến

.
.
.
.
.
.
.
.