Ban Cán sự Đảng, Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Thứ Sáu, 11/09/2020, 15:21 [GMT+7]
.
.

Sáng 11/9, Ban Cán sự Đảng, Thường trực UBND tỉnh đã họp cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Thường trực UBND tỉnh đã nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 77 ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid – 19 để phục hồi, phát triển nền kinh tế đất nước và Thông báo số 197-TB/VPCP của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến tham gia tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Để thực hiện Kết luận số 77 của Bộ Chính trị và Thông báo số 197 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch giao nhiệm vụ chi tiết cho từng sở, ngành, địa phương thực hiện theo các nhóm giải pháp từ cấp bách, ngắn hạn, dài hạn. Sau 3 tháng thực hiện, kết quả đạt được là sự nỗ lực cố gắng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhiều nội dung trong kế hoạch đã đạt yêu cầu và tiến độ như: Thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế... Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa bám sát vào kế hoạch, chưa đạt tiến độ đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát vào kế hoạch đã đề ra để thực hiện đúng tiến độ. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh cập nhật, tổng hợp lại những kết quả mà tỉnh đã thực hiện các nội dung tại Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Thông báo 197 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Cũng tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Thường trực UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về chủ trương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ và hạ tầng ô tô Thành Công tại KCN Việt Hưng; chủ trương đầu tư xây dựng cầu thay thế đường tràn qua lối mở Bắc Phong Sinh (Việt Nam) – Lý Hỏa (Trung Quốc) cùng một số nội dung quan trọng khác.

Thành Công

.
.
.
.
.
.
.
.